"Изкупувайте благовремието, защото дните са лоши" /Ефесяни 5:16/
Декември, 2018
Юни, 2018

 Даровете на Божията благодат

Те са ни дадени не защото ги заслужаваме, а защото Господ е избрал да ни ги даде

П-р Джери СМИТ

Преди няколко години получих подбуждение да науча повече за темата, свързана с Божията благодат. Само в Новия Завет думата благодат е използвана 156 пъти. И аз вярвам, че ако Святият Дух е подбудил тези, които са използвали думата толкова много пъти, то тогава Божията благодат е нещо наистина важно. Ако Святият Дух казва, че Божието Слово е слово на благодатта, ако времето, през което живеем, е диспенсация на благодатта, то тогава ние трябва да научим повече за Божията благодат.

На първо място, Божията благодат не е нещо статично и неподвижно в нашия живот или поне не трябва да бъде. Във ІІ Петрово апостолът ни наставлява да израстваме в Божията благодат. С други думи ние като вярващи в Исус можем да приемаме повече от Божията благодат: “Благодат и мир да ви се умножи чрез познаването на Бога и на Исуса, нашия Господ" /ІІ Петрово 1:2/.

Благодатта не само може да бъде умножавана в нашия живот, но чрез благодатта ние навлизаме във взаимоотношения на мир и любов с Бога. Вярвам, че колкото повече приемаме от Божията благодат, толкова повече мир ще имаме. Когато говоря за мир, говоря за вътрешен мир, защото животът в света може да ограби мира. Но дори посред липсата на мир в света ние можем да имаме мир с нашия Господ, мир един с друг и мир вътре в себе си. И всичко това е резултат на Божията благодат, която действа в живота ни.

Каризма

Един от начините да израстваме в благодатта, е да придобиваме знания, свързани с нея.
В Деяния 2-ра глава, след като Петър говори на множеството, което се беше събрало в Ерусалим, хората бяха изобличени от Господното слово и те попитаха какво трябва да направят. Петър им отговори – “повярвайте в Господ Исус Христос” и приемете дара на Святия Дух. Думата, която е преведена като дар, е гръцката дума каризма. Коренът на думата, от която произлиза, в Новия Завет е преведена като благодат или благоразположение. Така че Божията благодат е каризма на Бога. Когато използваме думата каризма, това е част от Божията благодат. Думите дар и дарби в Новия Завет са каризма. Когато се новораждаме, ние приемаме дара на спасение и това отново е каризма от Бога или част от Неговата благодат, която действа в нас. Петър нарича също така Бога - Бог на цялата благодат, която е направил да изобилства спрямо нас чрез личността на Господ Исус Христос.

В Йоана 1:16,17 Писанията ни казват: “Защото ние всички приехме от Неговата пълнота, и благодат върху благодат; понеже законът бе даден чрез Моисея, а благодатта и истината дойдоха чрез Исуса Христа”. Тъй като Божията благодат е слязла при нас чрез личността на Господ Исус, Той може да бъде наречен въплъщение на Божията благодат и израз на Божията любов към нас. Защото дарът на спасението, което дойде чрез Исус, е дар на благодатта, каризма на Бога. Дарът на Святия Дух е също дар на благодатта. Ние не можем да заслужим нашето спасение и дарбите на Духа. Отец ни ги дава чрез Исус Христос. Така че те са дарби на благодат, каризми, дадени от Бога. Апостол Павел казва, че проявлението на Духа е дадено на всеки вярващ, за да може той да служи на останалите. Проявлението на Духа е дадено на всеки за благото на Тялото. С други думи, ако някой има дара на изцеление, Господ иска чрез благодатта си на изцеление този човек да помогне на някой друг в църквата и извън нея.
Казвам на хората в нашата църква - очаквай проявлението на Святия Дух, когато си в хранителния магазин, когато се срещаш с някой на улицата. Исус служеше там, където беше. Така че ние също трябва да служим там, където сме. Трябва винаги да очакваме Бог да проявява Своята благодат чрез нас, не само в църквата, но също така и извън нея. Мисля си дори, че се нуждаем от Божията благодат, когато сме извън църквата, защото е лесно да се послужи чрез Божията благодат на вярващ човек, но не е толкова лесно да се послужи с нея на човека в магазина, който изглежда начумерен и сърдит. Следователно ние трябва да израстваме в благодатта и познаването на Господ Исус. Затова казвам на хората, че Божият мотив към тях е любов.

Когато четем за Бог Отец, в І Йоан 4:8-10 се казва, че “Бог е любов” и любовта се състои в това, че: “…не ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни". Божият мотив към нас е любов, обаче средството, чрез което Той изразява Своята любов е благодатта.

Посред нашите грехове Бог е избрал да ни даде благодатта Си. Божиите дарби са ни дадени не защото ги заслужаваме, а защото Господ е избрал да ни ги даде, също както аз избирам да дам на моите деца подарък. Желанието ми винаги е да ги благославям. По същия начин Божието желание е винаги да ни благославя. Понякога благословенията Му не отговарят на нашите очаквания, понякога може да ни благослови с поправление, понякога - с изобличение. Но Той го прави, защото ни обича. Поради същата причина и ние дисциплинираме или наказваме нашите деца. Поправлението е белег на любов.

Праведният Ной

Ако отворим 6-та глава на книгата Битие, можем да проследим живота на Ной. Това е първата личност в Библията, с която е свързана благодатта. Ной е живял във времето на голям грях. Но той “ придоби Господното благоволение… Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си; той ходеше по Бога” /Битие 6:8,9/.

В английския превод се казва “Ной придоби Господната благодат”. Посред греховността и злите дела на тогавашния свят, Божията благодат слезе върху Ной. По някое време, в определен момент от живота ни, Божията благодат е слязла и върху нас под формата на спасение.

В стих 9-ти научаваме как Божията благодат е повлияла върху живота на Ной. Това са свидетелствата за него или с други думи случилото се в резултат на слязлата върху Ной Божия благодат. Първият резултат от това в живота на Ной бе, че той стана праведен. Знаем, че в Стария Завет хората не се новораждаха като нас. Така че в случая на Ной това означаваше, че той получи сила да живее праведно. По същия начин и ние сега преживяваме Божията благодат като биваме оправдани. В Стария Завет ние виждаме примера, в Новия Завет виждаме изпълнението му, истинския образ на нещата.

Следващото, което откриваме в този стих по отношение на Ной е, че той беше непорочен или съвършен между съвременниците си. Тази дума съвършен или непорочен не означава, че той е бил безгрешен, а означава, че е бил усъвършенстван, че е бил направен да съзрее. Божията благодат е била изпратена и към нас за да ни повлияе и да ни води към християнска зрялост. С други думи нашата цел като вярващи в Исус е все повече и повече да бъдем преобразявани съобразно Неговия образ. И средството, което Господ ни е дал за да може това да се осъществи, е благодатта. Благодатта не само ни оправдава, но ни усъвършенства и прави така, че да съзряваме, да се преобразяваме по подобие на Исус Христос.

Ной беше оправдан, той получи сила да Бъде Божий човек, да бъде слуга на Бога - един зрял вярващ, на когото Господ даде една много голяма задача. Аз вярвам че той се е нуждаел от много благодат. От него бе изискано да построи огромен кораб. В Библията се казва, че за това бяха необходими 100 години. И когато Господ му каза да построи този кораб, на земята все още не беше валяло. Наблизо нямаше воден басейн, за да може този кораб да започне да плава. Така че е била необходима голяма Божия благодат за да може Ной да изпълни всичко. Уверен съм че хората, сред които е живеел са му се присмивали, вярвам също така, че е преживял гонения. А за да можеш да преодолееш гонението, е необходимо да имаш Божията благодат. Но дори посред гонението, с което Ной се е сблъскал, той е продължил да бъде верен и да изпълнява заръката от Господа.

Божията благодат е тази, която ни дава способността да изпълним Божия призив. Апостол Павел казва, че Божията благодат го е заляла като поток и поради нея той може да изпълни Божията воля. За това и аз мисля, че е правилно да се молим Божията благодат да слезе върху нас като поток за да можем да изпълним Божия план и Неговата воля в нашия живот.

Следващите думи, които четем за Ной са, че той ходеше по Бога. Виждате ли, необходима е Божията благодат за да живеем с Бога. Какво се случи с него? Божията благодат слезе върху него, той бе оправдан, започна да съзрява и заживя с Господа. С други думи, той започна да изпълнява Господния план.

Три действия на Божията благодат

На първо място Ной беше оправдан. Ние също сме оправдани чрез вяра в Исус. Това е спасителна благодат. На второ място Ной беше усъвършенстван отвътре. Той стана благочестив човек. Това е освещаваща благодат. И на трето място Писанията ни казват, че Ной живя по Бога и това се нарича благодат за служение. Това е Божията благодат, която ни дава сила да изпълним онова, което Господ иска от нас.

Година след като аз и Пола, моята съпруга, се новородихме, един човек ни послужи чрез слово на пророчество и в това слово се каза, че Господ ще ни отведе до други народи за да можем да споделяме Божията любов. Тогава аз бях нов християнин, не знаех нищо, но си спомням как приех тези думи. Измина време, през което Божията благодат действаше в мен, придобих знания, започнах да разбирам повече Писанията и в крайна сметка Господ започна да отваря врати. Всичко това беше проявление или действие на Неговата благодат. Ние трябва не само да позволяваме на благодатта Му да действа в живота ни, но Библията ни казва, че никога не трябва да се отлъчваме, или отделяме от нея. Винаги искам да съм в състояние да мога да приемам Божията благодат - Неговата незаслужена милост, незаслужен дар, незаслужено благословение. Това е нещото, което аз разбрах за благодатта. Когато станах вярващ непрекъснато чувах, че Божието благословение е Неговото благоволение. Това в действителност е така, но благодатта е много повече от това – Божията благодат е Божественото влияние върху нашите сърца и отражението му в живота ни. Трябва винаги да помним това. По благодат Бог променя нашите сърца и тази промяна дава своето външно отражение. Преди бях изгубен, сега съм намерен. Същото е станало и с теб. Бил си спасен, Божията благодат те е намерила там някъде в живота ти, повлияла е сърцето ти и ти е казала – призовавам те за Мой служител. Ти си се покорил и сега преживяваш тази благодат да служиш на Бога. И знам, че ако имаш възможност, ще излезеш и ще кажеш – не аз служа, но Божията благодат в мене.