"Изкупувайте благовремието, защото дните са лоши" /Ефесяни 5:16/
Декември, 2018
Декември, 2013

 Депресията – разпознаване и причини

 

 

Лес КРОС

Дали тя е мрачно непознато нещо, което ви се случва, когато не сте внимавали или е форма на „душевна болест”, за която просто няма лекарство и вие ще трябва да се научите да живеете с нея?

Депресията е много сериозен проблем. Тя може така да обърка живота на личността, че дори да я доведе до планове за самоубийство. Затова е много важно да разберем механизмите на това оръжие, което врагът на душите ни толкова често използва против нас. Още от самото начало искам да кажа, че депресията е духовен проблем и лекуването й е духовно. Тя засяга всяка част от нашето същество - дух, душа и тяло.

Не е нужно да навлизам в много подробности за откриване съществуването на депресия, защото всички ние сме били там. Но негативните чувства не винаги означават депресия, затова ще бъде полезно да видим кога сме в агонията на тази сила, довеждаща живота ни до застой.

Всъщност, първият и най-очевиден признак за депресия е именно този мъчителен и безизходен застой, в който вие не сте способни да завършите нищо, нито да изпълнявате ежедневните си задължения. Така че много е лесно да се забележи кога депресията взема данъка си в живота на един човек. Той започва да се отпуска и забавя в изпълнението на отговорностите си.

Ефекти в духа, душата и тялото

Когато сте депресиран, вие чувствате вашия дух напълно блокиран. Тъй като човешкият дух е онази част, която комуникира с Господа чрез Святия Дух, първото нещо, което усещате е, че Бог ви е изоставил. Не можете да почувствате присъствието Му, когато се молите и като че ли молитвите ви отскачат при удара си в тавана. Съзнанието ви е угнетено от чувство за виновност. Налегнала ви е тежка угриженост за неудачите ви. Мислите си, че Бог не ви чува, защото сте съгрешили или сте се оказали недостатъчни в това, което Той изисква от вас. И когато се опитвате да чуете гласа Му, ви се струва, че Той не ви говори. Дори отварянето на Библията и четенето й не ви донася нищо съществено.

Най-очевидният ефект в душата е, че емоциите ви са напълно извън контрол. Искате да сте щастлив, но този негативен товар потиска емоциите ви и ви прави тъжен и нещастен. Това което най-много ви затруднява е, че не можете да откриете никакво обяснение за чувствата си. С други думи, разумът ви не може да обясни какво се случва. Като че ли огромен облак се е спуснал над вас като одеяло и вие не можете да го вдигнете от себе си. Вие сте смутен и объркан от това, което се случва. Не можете да си обясните как е започнало всичко или защо се чувствате така. Всеки опит за поправяне на нещата, ви води единствено още по-дълбоко в негативно състояние. Започвате да се чувствате твърде безпомощен и безнадежден, тъй като отчаянието постепенно се наслоява. Скоро откривате, че волята ви е парализирана. Опитвате се да проумеете нещата, но не стигате до разрешение.

Фактически, равносметката е, че не чувствате желание да вършите нещо. Емоциите ви са взели такъв контрол над вас, че ви се иска просто да се свиете в ъгъла и да се отдадете на меланхолията си. Последното нещо, което бихте пожелали, би било да се захванете с някаква активност. Последното нещо, което ще пожелаете, е да работите. Така че душата ви, подобно на вашият дух, достига до същия мъчителен застой.

Никак не е изненадващо да открием, че същите ефекти се проявяват и в тялото. Фактически, това което се случва е, че всичките нормални функции на тялото започват да се забавят. Пулсът на сърцето се забавя, дишането се засяга и дори храносмилането се променя.

Това ви прави да се чувствате отпуснат и изтощен. Дори вдигането на ръка изисква усилие, така че вие сте склонен просто да седнете и да не вършите нищо. Апетитът ви намалява, така че не чувствате удоволствие от храненето. Страстите затихват, така че и брачните сексуални отношения също страдат. Инстинктите за самозащита също са притъпени. Не откликвате вече на нещата, които нормално са ви вълнували или засягали.

Тези и много други подобни неща са ефектите, които можете да видите в живот, който е засегнат от депресия. Не е нужно медицинско образование, за да определите диагнозата. Депресираната личност просто спира да функционира нормално. Ефектите могат и да се различават при различните хора и при някои те могат да са и по-лоши, отколкото при други, но основно те са същите при всеки обхванат от депресия човек.

Причини за депресия

Тогава идваме до големия въпрос, който е на устните на всеки. Разбира се, вие знаете какво е депресията и сте способен да я разпознаете. Но какво я причинява? Дали тя е мрачно непознато нещо, което ви се случва, когато не сте внимавали или е форма на „душевна болест”, за която просто няма лекарство и вие ще трябва да се научите да живеете с нея?

Днес ние живеем в общество, промивано чрез идеите на хора, като Зигмунд Фройд и последователите му, в поле на изучаване, известно като Психология и Психиатрия. Затова много вярващи пропускат възможността да влязат в победата, която е тяхна в Христа и често възприемат медицинския модел, който им е бил наложен от безбожни хора. Ние приемаме, че проблеми като депресията попадат в категорията заболяване и я третираме като болест. Както човек се разболява, ставайки жертва на бактерии или вируси, приемаме, че същото се отнася и за психологичните проблеми. Личността е станала жертва на някакво влияние, което я е направило „душевно болна” и тя трябва да бъде лекувана.

Тук аз няма да се впускам в подробности по този въпрос, но искам да напомня, че депресията, подобно на много други психологични проблеми, с които се сблъскваме, е духовен проблем. Тя има причина и за нея има разрешение.
За да успеем да се справим с депресията, нека видим можем ли да разпознаем някои от основните причини, които я пораждат и могат ли Писанията да хвърлят някаква светлина върху тях.

Непризнание или неприемане

Нуждата от признание и приемане лежи в основата на цялото човешко съществувание. Това е което ни движи в живота и мотивира повечето от нещата, които вършим. Тази е вътрешната необходимост, която тласка личността към упорит труд, за да постигне квалификация в живота. За мнозина титлата, която се изписва с името им, е голямо постижение и това им носи признанието, което търсят. Други използват по-скоро физическата си сила, вместо интелекта си. Те усъвършенстват телата си, за да се състезават при спортните събития или да постигат рекорди. Мечтата на участниците в олимпийските игри е да се декорират със златен медал. Трети използват естествените си таланти и добър вид, за да постигнат признание и приемане. Конкурсите за красота и шампионатите по боди билдинг са ясен знак за това. Всички ние се стремим да извършим нещо, което или е различно, или е по-добро от онова, което другите са могли да направят. Нещо което ще ни изведе пред погледа на света. Нещо което ще накара хората да кажат: „Не е ли той велик? Не е ли умен и талантлив? Не му ли завиждате?”

Отнемете тази вътрешна мотивация от личността и вие ще отнемете всяка причина той да живее. Отмахнете от него способността да успява в усилията си и вие ще произведете това ужасно нещо, което ние дискутираме тук и го наричаме депресия. Неуспехът при постигане на признание и приемане е първата и основна причина на всяка депресия.

Нека видим можем ли да открием тази причина, спомената в Библията и да разберем какво я предизвика. Ще я намерите в Битие 4:3-5 : “И след време Каин принесе от земните плодове принос на Господа. Тъй също и Авел принесе от първородните на стадото си и от тлъстината му. И Господ погледна благосклонно на Авела и на приноса му; а на Каина и на приноса му не погледна така. Затова Каин се огорчи твърде много и лицето му се помрачи. “

Няма да се впускам в подробности за това, което се случи и защо Бог прие жертвата на Авел, а не на Каин. Важното тук е, че те и двамата желаеха да бъдат приети от Бог. Това е ясна картина как всички ние живеем. И двамата братя влагаха всички усилия в работата си и след това донесоха пред Бог нещо, като свидетелство за извършеното от тях.

Бог прие жертвата на Авел и затова той бе щастлив. Но Каин Бог отхвърли. Той не получи признанието и приемането, на които се надяваше, вследствие на което се разгневи и депресира. От къде разбирам, че той бе депресиран? Преди всичко от това, че той показа един от белезите на депресията - лицето му се помрачи. Ще видите това при всеки, който е депресиран. Те са склонни да гледат в земята и състоянието им е изписано на лицата им. Никаква усмивка, никаква радост, само тъга и страдание.

Засега не бих разглеждал какво Бог каза на Каин, защото това ще дискутираме, когато търсим начините за излизане от депресия.

Непостигане на целите

Животът е дълго пътуване, което започва от люлката и завършва в гроба. Ние прекарваме по 24 часа всеки ден, седем дни в седмицата, движейки се в това пътуване, което ни води към края на нашия живот. Често пътуването е забавно, но понякога то става и трудно. Но едно нещо ни поддържа да се движим в пътуването и това са целите, които сме си поставяли.

Представете си пътуване, в което вие не знаете колко далече ще отидете, кога ще пристигнете и какво ще намерите там. То е подобно на пътуване в пустиня, където всичко, което виждате, е само пясъци и като че ли не се вижда края му. Никой не би пожелал да премине през такава пътека, освен ако знае със сигурност края й. Не бихте прекосили пустинята, без надеждата за оазис там някъде. Без такава надежда бихте седнали долу и бихте умрели.

Това е състоянието на някой, който е изгубил целите на живота си и не може ясно да види бъдещето. Животът му е станал като пътуване в пустиня. Не се вижда надежда за бъдещето, няма нищо, към което да се стреми. Вие сте като пътник, който може да вижда себе си единствено като един, който умира от жажда в горещината. Той няма никаква причина да продължава да върви. Той съзира в мираж течаща над пясъка вода и тича към нея ликуващ, но когато пристигне разбира, че това е било само илюзия, а не реалност.

Може би точно на това е заприличал животът ви. Мислили сте, че сте открили цел, която е вълнуваща и тичате към нея с увлечение и ентусиазъм, но тя внезапно изчезва във въздуха. И сега всичко, което имате, е „пясък”. Твърде много се страхувате да се надявате и опитате отново, защото може отново да се окаже мираж в пустинята. Така че вие сядате отчаян и не знаете какво следва да правите или въобще трябва ли да опитвате.

Един много ясен случай, споменат в Писанията по въпроса, е този на пророк Илия. Той бе човек с голямо видение да върши нещата за Господа. Той искаше да види Божия народ да обърне гръб на поклонението на фалшивия бог Ваал и да се върне към служене на Бога. Тази цел на живота му го правеше да върви, дори когато бе заставен да живее в утеснения. Той знаеше, че един ден ще се изправи пред враговете на Бога и ще види победата.

В І Царе 18 вие можете да прочетете за неговия момент на слава, когато най-накрая той изпълни това на планината Кармил. Сигурен съм, че знаете тази история и величествената победа, която той извоюва, като призова да слезе огън от небето и да изгори неговата жертва и след това погуби всичките ваалови пророци.

Това бе момента, за който той бе живял. Това бе целта, която го бе движила години наред и го бе мотивирала да действа. Но внезапно всичко свърши. Той бе завършил това, което трябваше да прави. Той бе мечтал, че когато накрая това се случи, Божият народ отново ще се обърне да служи на Бог. Той вярваше, че ще накара всеки да се обърне към Бог и да обърне гръб на Ваал. Но това не се случи. Цар Ахав също не обърна гръб на злото и не се върна към Господа.

Вместо да види голямо възраждане, както той си го представяше, Илия просто си навлече омразата на жената, която бе зад поклонението на Ваал - царица Езавел, която се закани да го убие.

Вие може да прочетете какво се случи с Илия в І Царе 19:2-8. Той показваше всичките признаци на депресия. Изгуби целия си ентусиазъм и не изглеждаше, че ще върши нещо още. Изостави слугата си и отиде в пустинята, за да бъде сам. След това седна под едно дърво и не вършеше нищо. Той бе изгубил всичките си цели, защото нещата не потръгнаха така, както той си бе представял. Затова депресията взе контрол над него и той искаше да умре. Но знаеше, че е грях да посегне на собствения си живот и затова помоли Господ да го вземе. Колко жалко състояние бе това за човек, който вярваше, че сам може да победи враговете на Бог. Сега той се чувстваше отхвърлен.

В Илия можете да видите и някои от другите ефекти на депресията. Той бе обзет от крайна изтощеност и искаше просто да легне и само да спи през всичкото време. Беше изгубил апетита си и не ядеше нищо. Но Бог все още имаше работа за него и изпрати ангел да му помогне да надделее депресията си. Скоро отново ще се върнем на това, но сега можете да видите, че ангелът трябваше да го събужда и да го подканя да яде нещо.

Двама от учениците на Исус срещнаха подобно изкушение. Симон Петър, който бе един от най-приближените ученици на Исус, имаше толкова високи надежди за това, което той ще върши за Господа. Той имаше виждането, че ще бъде велик лидер и един, който би защитил Исус докрай. Но всичко това се срина в краката му, когато той се отрече от своя Господ три пъти и видя как водят Учителя за да умре на кръста. Всичко бе свършило. Надеждите да бъде един от хората до десницата на Исус, когато Той стане цар, изчезнаха.

Накрая той се отказа и от надеждата да бъде велик духовен лидер и се върна към риболовните си занимания. Там където бе, преди Исус да го призове. Поне това бе едно нещо, в което той бе добър и то му даваше усещането за постижение. Ще видим по-късно как Исус го изведе от депресията му и как ние също можем да я надделеем с Господната помощ.

Юда също трябва да е имал мечти за това какъв ще бъде след като е един от учениците на Исус. Но той лошо обърка нещата. Ние не сме сигурни дали алчността му за пари го мотивира да предаде Исус или това е бил опит да подтикне ръката на Исус за да стане цар, каквато е била надеждата му. Но накрая неговите цели се сринаха и той разбра, че никога няма да види нещата, за които е мечтал. Депресията го обхвана и той отиде и се обеси.

Неправилно реагиране в ситуации

Фактически, ние видяхме това в примерите, които разгледахме от Писанията. Това е защото депресията е като всичките други проблеми, с които се сблъскваме в живота. Вие можете да го наречете и така: Проблемът не е в това, което се случва, а в начина, по който ние реагираме на случващото се.
Каин реагира неправилно на проблема с неговата жертва, която не бе приета от Бог и затова изпадна в депресия. Бог му каза, че не бе нужно да се случи това. Ако той бе действал праведно, то той би бил приет. Проблемът на пророк Илия не бе само заплахата на Езавел. Депресията го обзе, когато той побягна в страх и чувство на отхвърленост и се отчая в опитите си да се бори.

И така, вие виждате, че не онова, което ни се случва, става причина да изпадаме в депресия, но по-скоро начинът, по който реагираме на случващото се. Как би трябвало да реагираме на проблемите? Най-добрият простичък отговор би бил - трябва да реагираме в съответствие на Писанията. Когато не го правим, ние отваряме врата за депресията и й позволяваме да вземе контрол над нас.

Реагиране под въздействието на минали събития

Понякога може да откриете, че в особен ред на ваши житейски обстоятелства, във вас внезапно се повдигат негативни емоции и не можете да си обясните защо се чувствате така. Внезапно ви обземат чувства, които не можете да контролирате и вие не знаете откъде идват те.

По-подробното изследване на ситуацията, в която се намирате, често ще покаже, че нещо се е случило или, че са се стекли ред обстоятелства, които са много подобни на нещо, с което сте се сблъскали преди, в миналото. И като изпитвате чувствата си, откривате че те са съвсем същите, каквито са били в онази ситуация преди. Често обаче вие дори не осъзнавате това и не си спомняте за тези минали събития.

Като че ли миналото внезапно отново изплува на повърхността и вие отново живеете в същата ситуация. Ако можехте да осъзнаете, че случващото се сега е всъщност различно от онова, с което сте се сблъскали в миналото, то тогава вие бихте били по-способни да се владеете.

Но ние ще се занимаем с този въпрос по-подробно, когато разглеждаме решенията за депресията. За сега мога само да ви предложа следните насоки. Ако внезапно и неочаквано се надигне във вас емоция, която не можете да си обясните и ви обхванат необясними силни чувства, които не можете да контролирате, ако колкото и да се молите те не отминават, то тогава можете да предполагате, че сте под въздействието на минали събития. Огледайте подробно настоящите си обстоятелства и вижте дали нещо подобно не ви се е случило в миналото.

Ще останете удивени, че така често намирате онова, което търсите. И с помощта на Господа още по лесно ще го откривате и тогава пътят към победата ще е още по-лесен. Но ако във вас продължава често да се случва такова надигане на негативни емоции, то тогава е нужно да претърсите по-задълбочено дали във вас не съществуват някои греховни шаблони. Вие трябва да ги откриете и да се справите с тях, преди да стигнете до мястото на победата.

Ако сте човек, който често страда от депресия или сте склонен към маниакална депресия, то тогава е твърде възможно във вас да съществува греховен шаблон от миналото, който вие трябва да откриете и ликвидирате. Важното е това, че съществува разрешение. Не е нужно цял живот да бъдете измъчван от негативност. Можете да вървите в победата, която Господ има за вас.