"Изкупувайте благовремието, защото дните са лоши" /Ефесяни 5:16/
Декември, 2018
Април, 2016

Законите на здравето 3)

От брой в брой

 

 

П-р Питър ТАН

Продължение от миналия брой

 

ГЛАВА 5

ПОЛЗИТЕ ОТ ПОСТЕНЕТО  

Както вече споменах в предната глава, ползите от постенето са много и те са валидни както за духовната, така и за физическата реалност. За да насърчим вярващите да постят, в тази глава ние ще направим известно изучаване за ползите от постенето в духовната реалност. Постенето не променя Бог, но със сигурност променя нас. То въздейства на духа, душата и тялото.

Постенето дисциплинира тялото

Духът на човека бе създаден, за да доминира над душата и тялото. Нашето тяло има елементи на греховно естество в себе си. В посланието си до Римляните, Павел говори за греха, който обитава в него (Римляни 7:17). Нашият дух бе новороден, когато приехме Исус в живота си (Йоана 1:12-13; 3:5-6). Ние сме вече нови създания и старото е преминало (ІІ Коринтяни 5:17).

Така или иначе, все още разумът ни се нуждае от обновление и телата ни още носят елементи на грешно естество. В посланието си до Римляните, Павел ни казва много ясно, че грехът обитава в плътта (Римляни 7:18). Той говори за закон в частите му, който воюва против закона на разума му (Римляни 7:23). Той го нарича “греховния закон, който е в частите ми” (Римляни7:23). Думата “частите” в Римляни 6-та и 7-ма глава се отнася за частите на физическото тяло (Римляни 6:13; 7:5).

Страстите и желанията на тялото още се пробуждат чрез законът на греха. Докато сме на тази земя, и докато получим новите си възкресени тела, ние ще трябва да дисциплинираме тялото си и да го държим в подчинение (І Коринтяни 9:27). Ние трябва да продължаваме да представяме тялото си като жива жертва пред Господа (Римляни 12:1). Един от най-важните ключове за довеждане тялото ни в подчинение са молитвата и поста.

Забелязали ли сте духовно притъпяване, когато стомахът ни е пълен и тялото лениво? Похотите и страстите на плътта изглеждат по-силни, когато ядем, пием и се веселим. Обаче, добре известно е, че сексуалният апетит намалява, когато човек остане без храна за дълго време. Твърде многото храна създава плътско и сладострастно общество.

Сексуалният пост

Ако човек е вече женен, това не означава, че все още не е нужно да обуздава сексуалните си страсти. Женитбата не е право за сексуални оргии с единствения партньор за цял живот. Моля, разберете, че аз не твърдя, че сексът е неправилно или греховно нещо. Сексът в семейните отношения е красив и брачното легло неосквернено (Евреи 13:4). И двамата брачни партньори трябва да се научат взаимно да се задоволяват сексуално. Така или иначе, целта на бракът не е само, за да достави секс. Той е вплитане и обвързване на двама, в дух душа и тяло, за да изпълнят на земята Волята на Бог.

Понякога, когато единият или двамата партньори отделят време за молитва или в очакване от Господа, ще е нужно упражняване на самоконтрол над сексуалните желания (І Коринтяни 7:5). Разбира се, това трябва да става в съгласие от двамата партньори. Обърнете внимание как това е придружено и с постене (І Коринтяни 7:5). След времето на пост и молитва, те могат да подновят сексуалното си общуване. Един от плодовете на Духа е самоконтрола и себеобузданието (Галатяни 5:23).

Молитстване и постене

В Библията виждаме, че постенето винаги е бивало съпътствано от молитстване. Постът без молитва е съвсем като диетично ограничение или просто гладуване. Взаимно свързаните сили на поста и молитвата развързват големи изяви на Божията сила. Това е довеждало до избавление във времена на голяма нужда (ІІ Летописи 20:3; Естир 4:16). Винаги трябва да съчетаваме поста с молитвата.

Ако постим, докато участваме в някаква работа или дейност, ние ще трябва да намираме малко време, по време на обедна почивка или около вечерята, за да се молим и търсим Господа. Би било също полезно да написваме на парче хартия целите на поста. Това ще ни помага да фокусираме молитвите си до проникването в конкретни области.

Даже и да не виждаме изпълнени всичките си цели, то ние можем да сме сигурни, че сме ги поверили на Господа. Някои от целите, които съм си записвал по време на пост, са бивали изпълнени около две години по-късно, а други след 10 години и повече. Но когато е отговарял на молитвите ми, Бог всякога ми е припомнял, че това е било една от точките на поста ми преди много време.

Постене и откровение

Християнството е изградено върху откровение. Ако Бог не изяви всички наши интелектуални усилия да Го разберем и да познаем Него и законите Му, те ще бъдат напразни. Нужно е да се смирим пред Бог и да Го помолим да ни покаже и изяви областите, в които търсим разбиране. Откровението не идва чрез ученичество и  образование. То идва чрез молитва.

Когато не можеше да разбере пророчествата на Еремия, Данаил се молеше и постеше, искайки откровение. Тогава Бог изпрати ангел Гавраил, за да му даде разбиране на пророчествата (Данаил 9:2,3,22,23). По-късно Данаил отново смири себе си в пост и молитва, искайки откровение за някои от виденията си. Бог отново изпрати ангел Гавраил, за да донесе откровение, което Данаил търсеше (Данаил 10:12).

Пророчицата Анна пророкува относно Исус, когато видя бебето Исус. Тя бе получила голямо откровение, защото прекарваше много време в пост и молитва (Лука 2:36-38). Аз си мисля, че Симеон също е бил човек на молитвата и поста, защото той получи откровение от Святия Дух (Лука 3:25-27). То бе, когато лидерите на църквата в Антиохия постеха и хвалеха Бога и получиха откровение за служението на Павел и Варнава (Деяния 13:1-3).

Павел се моли за ефесяните да получат мъдрост и откровение (Ефесяни 1:17). Кенет Хегин взе същата тази молитва за себе си и я повтаряше пред Бога стотици пъти. И един ден Бог му проговори и му каза, че Той ще го доведе във видения и откровения (“Молитстване за получаване на резултати” , стр.31-32) Той казва, че за няколко дни е научил това, което 15 години, прекарани в изучавания не могат да дадат.

Нужно е да се научим да се молим и постим за откровение. И още нещо, мнозина са открили, че постенето прави разума им да бъде по-буден. Аз също съм забелязал, че по време на пост се нуждая от по-малко време за сън. Постът, също така, е затвърдил целите и желанията, които имам в живота си. Ако ние желаем да се откажем от хранене, за да се молим за целите и желанията в нашия живот, то ние ще желаем да дадем и кръвта, потта и сълзите си, за да ги постигнем.

Постене и помазание

Исус Христос предаде помазанието на учениците Си, за да изцеляват от всякакви болести и да изгонват всякакви демони (Матея 10:1; Лука 9:1). Когато не успяваха да прогонват демон, причината не бе, че не са получили властта или помазанието (Матея 17:16-19). Исус им каза, че това е поради неверието им (Матея 17:20). Тогава Исус им препоръча пост и молитва (Матея 17:21).

Постът и молитвата биха помогнали да се освободи властта и силата, които Исус вече им бе делегирал. Изправени пред невъзможна ситуация, ако наистина вярваха, то те биха постили, докато дойде очакваната изява. Недостатъчната им настойчивост чрез пост, бе индикация за тяхното неверие. Постът помага да се освободи властта и силата на Бог в живота ни. Обективните обещания на Бог могат да станат наши субективни опитности чрез пост и молитва. Постенето реализира обещанията.

Научете изкуството на постенето. Исус бе човек на поста и молитвата. Това е изгубено изкуство сред съвременните християни. Ползите от поста са както духовни, така и физически.

Край