"Изкупувайте благовремието, защото дните са лоши" /Ефесяни 5:16/
Декември, 2018
Февруари, 2016

За всички ли умря Исус Христос

 

 

Джон ХЕНДРИКС

Ако кажем на невярващите хора „Бог те обича“, тогава следва, че не се нуждаем от Посредник, защото Бог ги обича по някакъв начин и от това следва, че няма никаква вражда между Бог и човека. Освен това, също следва, че съществува мир между невярващите хора и Бог, просто защото Бог ги обича. И изобщо тук не се изисква от никой човек никакво помирение. Bсъщност, в благовестието виждаме вражда, посредничество, помирение и мир. Това е истинското благовестие. Да казваме на невярващия човек, че Бог го обича, това е фалшиво евангелие. А фалшивото евангелието носи и фалшиви обръщения.

Йоан 10:14 Аз съм добрият пастир; и познавам Моите Си, и Моите Ме познават.
15. Както Отец познава Мен и Аз познавам Отца; и Аз давам живота Си за овцете.

 

Бог има всеобща любов към всички неговите създания, защото Той дава както дъжда, така и слънцето за всички. Той е Създател на цялото човечество и ни се казва да обичаме дори и собствените ни врагове. Но Бог също има специална, интимна любов към истинските вярващи. Само на истинския вярващ Той може да каже, че го обича.

и вече не аз живея, а Христос живее в мене. А дето живея сега в плът, живея с вярата в Сина Божий, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене. Галатяни 2:20

Ако кажем на невярващите, че Бог ги обича/дълбоко, интимно/, тогава покаяние не е необходимо, тъй като Бог ги обича, така или иначе! Тъй като някои казват: "Бог обича грешниците, а мрази греха", тогава ако Исус е умрял за всеки отделен индивид, тогава защо мнозина отиват в Ада? Защо, смъртта на Исус е слаба, безсилна за всички тези погиващи души, които ще идат в ада? Дали Той се проваля в Мисията си като Спасител /не успява да спаси тези, които ще бъдат хвърлени в ада/, или Той наистина е дошъл да спаси само Своите люде от греховете им (Mат. 1:21)?

Йоан 3:36 Който вярва в Сина, има вечен живот; а който не вярва в Сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.
Има много християни, когато свидетелстват на невярващите като казват: "Бог те обича и той има чудесен план за твоя живот", това е най-честото проповядване на по-голяма част от църквите днес, но това не е проповядването на историческата Църква. Не съществува нито един стих от Библията, който да казва, че апостолите са свидетелствали на невярващите с думите: "Бог те обича." Тогава, защо днес много християни казват на невярващите "Бог те обича" ???

Нека разгледаме този вид традиция.
Между другото, римокатолицизмът вярва тези същите неща, така че мнозинството от християните от протестантските деноминации са обединени по този въпрос с римокатолицизма.

Ако сте свидетел, когато някой казва: "Бог те обича и предлага чудесен план за твоя живот", то това е толкова изкушаващо за плътта. Човек си мисли, „Чудесно, ако стана християнин, всичко ще бъде наред. Ще имам богатство, здраве, мир, радост и удоволствие за останалата част от живота си.“ Именно това е, което мнозина мислят за прекрасния план, че Бог ще ги благослови.

Знаете ли, Исус дали каза на учениците Си: "Бог има чудесен план за вас, следвайте ме и ще имате богатство, добро здраве, мир и радост за останалата част от живота си?"

Не. Исус каза обратното. „Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе, да вземе кръста си всеки ден и нека Ме следва." (Лука 9:23)

Скъпи души, фалшивата църква лъже хората. Нищо чудно, че над 90% от хората, които вземат решение за Христос, впоследствие отпадат. Според Исус, следването след Него не е широкия път, който води към ада, а е много тясната врата, през която дори е много, много трудно да се влезе. Истинските християни ще преминат през трудни времена всред този нечестив свят, тъй като те няма да пасват на света и светът не само ще ги отхвърли, но ще ги мрази и преследва.

2Тимотей 03:12 Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени.

Исус никога не е казвал на учениците си: "Бог има чудесен план за вас. Но им каза истината: "В света имате скръб; но дерзайте; Аз победих света. "(Йоан 16:33)

Днес обаче, мнозина християни казват следното: "Бог те обича" и цитирайки текста от Йоан 3:16, се опитват да направят свое собствено посочване, че Бог обича всички и персонално Той те обича грешнико, моля те, просто приеми го. Всъщност, на практика те се молят на невярващия да приеме Бога. Тук обаче, Бог би бил разочарован след като Той умолява всичките да дойдат при него, а не всички хора ще повярват в Него. Скъпи души, това съвсем не е Богът на Библията, но нека първо видим Йоан 3:16.

Йоан 3:16 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, че всеки, който вярва в Него, да не погине, но да има вечен живот.

Сега нека изследваме внимателно текста и да изложим по същество тази фалшива традиция.

Ето един примерен въпрос: Йоан 3:16 казва; "Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, та всеки, който вярва в Него, да не погине, но да има вечен живот." Това едва ли означава, че Бог изпрати Сина Си да умре за всички, нито пък се казва, че Бог възлюби всички, че той даде Своя Син за всички човеци. Това се преподава от много пастори, обаче дали то е вярно?

Отговор:

Това не е вярното учение. Ние не бива да подкрепяме широко разпространения възглед, а следва да се придържаме към правилния възглед. При тълкуване на Писанията много е важно да се знае за какво се отнася текста, за какво се разказва в пасажа, до кого е адресиран и какъв е контекста на пасажа. Това са най-важните точки при изследване на Словото, като Писанието не може да се тълкува по друг начин, освен само с това, което вече имаме споменато в текста. Сега нека погледнем Йоан 3:16

За какво се отнася
Спасителят говори на Никодим, един много уважаван еврейски лидер и равин. Никодим е видял чудесата на Исус и Го приема като Божествен пратеник или пророк. Той не е търсил в духовен смисъл Спасител, Който може да го избави от личната му вина и грях, а както всички евреи са търсили освободител от чуждестранното иго на римляните. Ние не сме сигурни дали Никодим е стигнал до извода, че Исус е Месията, но виждайки, че Исус не е обикновен човек, той дойде през нощта, за да има личен разговор с Исус. Дойде през нощта, защото се страхуваше да не бъде забелязан от колегите си.

Определено Никодим е смятал, че мисията на Месията е само за Израел. Но тук, в Йоан 3:16 се казва: Бог толкова възлюби света...Какво означава „свят, света“?- Всеки един човек, който живее на земята, включително и планини, дървета, реки, море, скали, животни и всичко, което виждаме в света ли? Не. Добре е да се помни, че Исус говори на Никодим; който е евреин. Но, какъв е смисъла на думата „света“.

За Никодим „света“ е означавал езичниците. Един добър пример е, когато сме в църквата, казваме, че принадлежим на Христос, а другите са от света, както и че то е едно и също понятие с това, което евреите са имали. Те бяха синовете на Авраам и светът за тях бяха езичниците.

„Народите или светът“ е различно понятие от понятието „евреите“. Това се вижда много ясно ето тук. Матей е евреин, а Лука е езичник. Нека разгледаме един и същи стих, където Исус говори на езичниците и да видим как Maтей, който е юдеин и Лука - езичник пишат за този стих.

Лука 12:30 защото всичко това търсят народите на света; а вашият Отец знае, че вие имате нужда от това; Лука беше езичник и пишеше не с еврейски ум, а като езичник. За ума на езичника – невярващите са народите на света.

А Матей, който е евреин, пише: Мат. 6:32 (Защото всичко това търсят езичниците), и защото вашият Небесен Отец знае, че имате нужда от всичко това. За Матей хората са два вида - евреи и езичници, той не би казал, че евреите са народите на света.

Когато Исус каза: "Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, та всеки, който вярва в Него, да не погине, но да има вечен живот." Той говори на вярващи хора, евреи и езичници, пръснати по целия свят ,

Вижте изпълнението на това писание: Деяния 13:48 Езичниците, като слушаха това, радваха се и прославяха словото Господне и повярваха всички, които бяха отредени за вечен живот.. (Ефесяни 1: 4; 2 Тим 2: 9)
Сега нека да видим и контекста. За да получим контекста трябва да отидем на пасажа преди и след цитата. Нека започнем от стих 14.

Йоан 3:14 И както Моисей издигна змията в пустинята, тъй трябва да се издигне Син Човеческий
Тук виждаме картината за спасение, това е Исус, който може да отнеме нашата вина и грях и донесе изцеление за спасението на душите ни. Йоан 3:15 та всякой, който вярва в Него, да не погине, но да има живот вечен. Всеки, който вярва в Него е християнин.

Йоан 3:16 Защото Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен.

Защото Бог толкова възлюби не само просто Израел, но и всички вярващи на света, пръснати по краищата на целия свят. Бог не изпрати Сина Си, за да унищожи езическите нации, но за да бъде Спасител на човеците.

Йоан 3:17 Защото Бог не проводи Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него. Бог можеше да осъди всички нас и да ни изпрати в ада, защото Бог не е длъжен да спасява който и да е било. Той не помилва ангелите когато съгрешиха в рая, но направи спасение за избраните.

Йоан 3:18 Който вярва в Него, не бива съден, а който не вярва, е вече осъден, задето не е повярвал в името на Единородния Син Божий. Всички ли хора вярват? Не, разбира се. Но, само този, който вярва в Него, и само истинския християнин може да вярва.

Йоан 3:19 Но това е осъждането, че светлината дойде на света, но хората обикнаха тъмнината повече от светлината, понеже делата им бяха зли.
В контекста тук се вижда, че всички хора няма да повярват и че плътският, падналият човек ще се удоволства в своите грехове и няма да дойде при Христос, ОСВЕН, ако Бог не го обърне чрез Своята благодат.
Когато четем думата „света“ в стих 19/за разлика от стих 16!/, дали се отнася за вярващи хора? Не.
Ето как „света“ не означава вярващи хора:
Йоан 1:10 В света беше, и светът чрез Него стана, но светът Го не познаТук света са неверниците
Йоан 15:19 Да бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази.
Тук отново виждаме вярващите са взети от света от Христос и светът мрази истинските вярващи.

Йоан 17: 6 Явих Твоето име на човеците, които си Ми дал от света; те бяха Твои, и Ти Ми ги даде, и спазиха Твоето слово.
Исус се разкри на тези, които са избраните от Бога и те излязоха от света, т.е. означава, че има отделяне от останалите.
Йоан 17: 9 Аз за тях се моля: Аз не се моля за света, а за тия, които си Ми дал; защото са Твои.

Ние трябва да изследваме Йоан 3:16 в контекст – виждаме, че Исус казва, че Бог толкова възлюби света, и в същото Евангелие на Йоан виждаме в 17: 9, че Той не се моли за света! Ако Бог обича всички, тогава как така Исус не се моли за всички, а само за вярващите? Освен това, тук Исус не се моли само за учениците Си, но и за всички вярващи.

Йоан 17:20 И не само за тях се моля, а и за онези, които биха повярвали в Мен чрез тяхното слово

Забележете това: Той не се моли за тези, които няма да повярват. И означава ли това, че Бог мрази невярващите?
Бог не мрази всички човеци като същества, а като грешници. Бог има обща любов към всички негови създания, Той дава дъжда, дава слънцето за всички. Но Божията специална, интимна, съкровена любов е с истинските вярващи.

Mат. 5:45 за да бъдете синове на вашия Отец Небесен; защото Той оставя Своето слънце да грее над лоши и добри, и праща дъжд на праведни и неправедни.

Има две страни, които са разгневени: Бог и човек.Човекът е разгневен на Бог и е във вражда заради греха, защото копнежът на плътта е враждебен на Бога, (Римл 8:7) А Бог, е разгневен на грешника. Пс 7:11 Бог съди праведния и Бог се гневи всеки ден на нечестивия.

Т.е. става ясно, че думата „светът“ в Йоан 3:16 не означава всеки един отделен индивид.
Йоан 1: 7 той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, та всички да повярват чрез него.
Йоан 12:32. И кога Аз бъда издигнат от земята, всички ще привлека към Себе Си.
Римл. 5:18 и тъй, както чрез едно прегрешение дойде осъждането на всичките човеци, така и чрез едно праведно дело дойде на всичките човеци оправданието, което докарва живот.

 

Всички хора ли вярват, че Христос дойде да свидетелства? Включително цар Ирод, книжниците и фарисеите ли? Дали те вярваха, че Христос дойде да умре за тях? Не. Те не вярваха, че Христос умря за тях, те дори не Му вярваха, че е Бог, Син Божий, Месия и Спасител на човеците.
Кои са всички човеци, които ще повярват в Него, които Той ще привлече и които Той ще оправдае? Невярващите или вярващите? Да, вярващите, защото невярващите не могат да вярват в Него. Тези писания са отнасят само за избраните.
Когато Христос умря, яви ли се на всички хора? След като Той възкръсна, яви ли се на всички човеци? Оправдани ли са всички човеци? Отговорът е очевиден – Не. Тогава думата „всички“ следва да се приеме в ограничения смисъл. „Всички“ не означава всеки един човек.

Ако казваме, че Христос е дошъл и е умрял за всички хора, което някои считат, че означава за всеки отделен човек, а всъщност всеки един човек не е спасен, тогава Христос не е умрял за всички хора без изключение. Той умря само за истинските вярващи! Сега, когато проповядваме евангелието ние не знаем кой е избран и кой не е. Ако Бог сложи жълта ивица по лицето на избраниците, които ще чуят Евангелието и отговорят на призива, ние няма да губим времето си в проповядване на Евангелието на всички, като знаем че само хората, които имат жълтата ивица на лицето си ще отговорят на призива, ние ще проповядваме евангелието само на тях, понеже знаем, че само те ще бъдат спасени. Бог обаче, не е сложил жълта ивица по лицата на избраниците, затова ни е заповядано да проповядваме благовестието на всяка твар и освен това, научаваме от Словото Му, че само избраниците ще реагират.

"Ето, цял свят тръгна подире Му." Йоан 12:19 Но, наистина целият ли свят отиде след Христа? "цяла Юдея и цялата Иорданска околност и се кръщаваха от него в реката Иордан" Мат.3:5-6 Беше ли цяла Юдея, или целия Ерусалим кръстен в Йордан? "Вие сте от Бога, дечица", и целият свят лежи в лукавия ".

Думата „целият свят“ означава ли всички хора без изключение? Думите "света "и "всички"се използват в около седем или осем смисъла в Писанието и е много рядко "всичко, всички" да означава всички лица, и всеки един индивид поотделно. Обикновено, думата „всичко“ се използва за да означи, че Христос е изкупил някои от всички видове: някои евреи, някои езичници, някои богати, някои бедни, и Неговото изкупление не е ограничено относно евреин или езичник ... (Ч. Спърджън казва в една проповед върху Изкуплението)

Нека да видим повече от думата "всички"

Лука 02:10 И ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, аз ви благовестявам голяма радост, която ще бъде за всички хора. 11 Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ.
Добрата новина и голямата радост е само за избраните от Бога. Отново думата „всички“ се отнася само за Неговия народ.

Мат 1:21, ясно казва кого ще спаси Христос: Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус: защото Той ще спаси народа Си от греховете им.
Той дойде като Посредник за народа Си, който също като другите хора са били деца на гнева, и врагове на Бог, но Христос дойде да ги спаси.

Ис. 53: 8 От затвор и съд Той биде грабнат; но рода Му кой ще обясни? защото Той бе изтръгнат от земята на живите; за престъпленията на Моя народ претърпя смърт..
Евреи 2:17 затова длъжен бе да прилича по всичко на братята, та да бъде милостив и верен първосвещеник във всичко, що се отнася до Бога, за очистване греховете на народа.

Първо, благовестието се проповядва на тях, и тогава осъзнават, че са изгубени и погиващи и имат нужда от Спасител. Тогава те виждат, че са осъдени за греховете си и имат съзнанието да се покаят и обърнат. Тъмничния началник във Филипи извика към Павел и Сила: „Господа, какво трябва да направя, за да се спася?“ Има спешност в Божия гняв, който идва, как мога да се спася от тази опасност? Три хиляди души бяха обърнати чрез проповедта на Петър, тъй като те видяха опасността и бяха изобличени за греховете си.

1Тим. 2: 4 Който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината...

Някои твърдят, че това е Божията воля, че всички хора трябва да бъдат спасени, и че Той умря за всички.
В този контекст обаче, Божията воля е ефективна, което означава, действаща и резултатна. Неговата воля е за Негова угода. Тя се основава на 'нека бъде Твоята воля'. Следователно това, което се случва е по волята Му. "Пс. 115:.. 3" Нашият Бог е на небесата (и на земята); върши всичко, що иска."

Ако обаче под "всичко" се разбира всички хора в целия свят, без изключение, то тогава Бог се е провалил в Своята цел и воля, щом в края на времената ще има толкова милиони неспасени хора. /отнасящо се разсъждение за 1 Тим. 2:14/

Ако това е волята на Бог да се спасят всички хора / вж.текста от 1 Тим 2:4/, в които са включени всеки един индивид, то те ще бъдат спасени. Защото кой може да устои на волята Му? Обаче, факт е, че не всички хора са спасени. Защото е твърде сигурно, че не е волята на Бог за всички да бъдат спасени. Антихристът не е спасен, както и неговите последователи не са спасени. Това бе Божията воля да не се разкриват евангелските истини за всеки. Това бе Неговата воля, че тя трябва да бъде такава. Mат. 11:25 В онова време, продължавайки речта, Иисус каза: прославям Те, Отче, Господи на небето и на земята, задето си укрил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци; тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение.
Поради това не е Неговата воля да спасява всички. Тогава какво да кажем за 1 Тим 2: 4? Да прочетем внимателно от самото начало, от 1 стих.

1. И тъй, моля преди всичко да се правят просби, молитви, молби, благодарения за всички човеци, 2. за царе и за всички, които са на власт, за да прекарваме тих и мирен живот в пълно благочестие и чистота; 3. защото това е добро и угодно пред нашия Спасител Бога, 4. Който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината. 5. Защото един е Бог, един и Ходатай между Бога и човеци - Човекът Христос Иисус,

Апостолът казва, да се правят молитви и благодарения за всички човеци, а след това той продължава: за царе и за всички във властта. Това не означава човеци, които са само в нископоставен ранг, но и за човеци, които са на по-висок ранг в живота. Ясно е, че думата всички тук трябва да се тълкува НЕ като всеки индивидуален човек, а като различни класи от хора. Нека ви дам един добър стих, като описание, за да разберете това.

Бит.7:14 Те, и всички зверове (земни) според рода им, и всякакъв добитък според рода му, и всички гадове, които се влекат по земята, според рода им, и всички хвъркати според рода им, всички птици, всички крилати,

Когато Ной и семейството влязоха в Ковчега, дали заедно с тях влезнаха в ковчега всяко животно, всичкия добитък, всички пълзящи, всичките птици и всяка птица? Не. А се разбира, че всяко животно, според вида си, според своя клас.
Това говори, че не са всички животни, а само различните видове животни. По същия начин, Божието желание, волята Му е, че не всички човеци ще бъдат спасени, а всички класове на човеците: човеци, които са с по-висок ранг, както и които са ниско долу във власт и различни позиции, ще бъдат спасени. Силата на Словото е не само за евреина, но и за езичника-/двете основни групи хора/. Ето защо, молитви и благодарност трябва да се отправят относно езичниците, които са във всички класове на живота.

Ако някой все още не вярва, тогава такъв има проблем със стих пети. Посредникът Христос дойде само за народа Си. Щом всички хора не се спасяват, то би означавало, че Посредникът се проваля в работата си, за да спаси хората. От друга страна, ние получихме обещаното вечно наследство, заради нашия Посредник.
1 Тим 2: 5 Защото един е Бог, един и Ходатай между Бога и човеци - Човекът Христос Иисус,;
Евреи 9:15 И затова Той е Ходатай на нов завет, та след смъртта, станала за изкупване от престъпленията през първия завет, призваните да получат обещаното вечно наследство.

Между другото, това се потвърждава още повече ако прочетем: 1 Тим 2: 6 Който отдаде Себе Си откуп за всички - нещо в свое време засвидетелствувано,

Отново: ние знаем, че Христос не е платил откупната цена за всеки отделен индивид.
/Той ИЗКУПИ на Кръста хора от греховете им./ А, ако всички са откупени, тогава всички трябва бъдат спасени. Отново, контекста на този пасаж се отнася за всички класове от хора. Цената е платеният откуп за хора от всички класове. Забелязваме, че Павел е ръкоположен да проповядва на езичниците. Цената на платения откуп не е само за вярващия евреин, но и за вярващия езичник. Ако цената на откупа е платена за всеки отделен индивид /универсално изкупление/, а има неспасени в края на времената/вж.Откровение/, това би означавало, че платената от Христос цена на Кръста е била напразно за тия, които ще са в ада, както и че изкуплението на Кръста няма никаква стойност за хората, или поне за тая част от тях, които загиват навеки в ада, тъй като не всички са изкупени. Обаче знаем, че Цената за откупа, която Христос плати има абсолютно висока стойност, тъй като удовлетвори Святия Бог Отец. Цената на платения „откуп за мнозината“ се отнася не за всички хора без изключение, а касае само ограничен брой хора от всички класове, включвайки и езичниците. /Т.е. всички хора са евреи и езичници/ Mат.20:28 както Син Човеческий не дойде, за да Му служат, но да послужи и даде душата Си откуп за мнозина.

А какво да кажем за 1 Тим 4:10?
1 Тим. 4:10 понеже за това се трудим и търпим укори - защото се надяваме на живия Бог, който е Спасител на всички хора, а най-вече на вярващите.

Първо, да видим как Павел дава яснота, тъй като той прави разграничение между две неща/посочено в две точки тук/. Специално от гръцки думата тук е malista. Това означава главно или над всичко.
1. Спасител на всички хора, без изключение.
2. Специално за тези, които вярват.

Нека да използваме обща логика, според която двете точки не могат да бъдат едновременно вярни. Ако Той е Спасител на всички хора, тогава защо ап. Павел после казва: "а най-вече на вярващите"? Те би трябвало да бъдат включени в първата част, т.е. т.1.Спасител на всички хора, понеже Той е Спасител на тези, които вярват.

Въпреки това, Павел разграничава думите, „ а най-вече на вярващите", като това означава, че има разлика с тези от първото изявление, посочени като т.1- "Спасител на всички хора, без изключение".
Смисълът за "Спасител на всички хора" трябва да е различен или иначе в това Павлово изказване то няма никакъв смисъл. Ако Христос е Спасител на всички хора, включително и всички невярващи, следва, че всички трябва да бъдат спасени, но факт е, че някои от тях са изгубени и отиват в ада. И така, остава: Исус Христос няма как да бъде Спасител на всички хора. Т.е. отпада да е в смисъла по т.1, а е вярно, че е Спасител на всички, но смисълът е всички, но вярващи човеци.

Кои са Неговите хора?

Лука 19:10 понеже Син Човеческий дойде да подири и да спаси погиналото... Това е във връзка с това, което се случи в Едемската градина. Ние знаем, че всеки е съгрешил и всички са изгубени, обаче не всички са спасени. Мат. 1:21 тя ще роди Син, и ще Му наречеш името Иисус; защото Той ще спаси народа Си от греховете му. Т.е. ще бъдат спасени само тези от Неговия народ.

Неговите хора се наричат:

Потомството на жената - Бит.3:15. (Забележете: не цялото човечество, тъй като има разлика между потомството на жената и потомството на змията.)
Потомство на Авраам - Бит. 9: 9 ето, Аз сключвам Моя завет с вас и с потомството ви подир вас,

Бог си спомни за избраното семе, когато те бяха в Египет.
Исая 41: 8 А ти, ти, Израилю, рабе Мой, Иакове, когото Аз избрах, семе на Авраама, Моя приятел, -

Избрани на Бога - Исая 65:9 И ще произведа от Иакова семе, и от Иуда - наследник на Моите планини, и това ще наследят Моите избрани, и там ще живеят рабите Ми.
Марк 13:27 И тогава ще изпрати Ангелите Си и ще събере избраниците Си от четирите вятра, от края на земята до края на небето.

Мои люде - Римл. 9:25 както и в Осия казва: "ще нарека Мой народ оня, който не беше Мой народ, и възлюбена - невъзлюбената"
Римл. 9:26 И на онова място, дето им е казано: вие сте не Мой народ, там ще бъдат наречени синове на живия Бог".

Люде за свое притежание - Тит 2:14 Който даде Себе Си за нас, за да ни избави от всяко беззаконие и ни очисти, за да Му бъдем народ избран/друг превод: люде за Свое притежание/, ревностен към добри дела..

Мои овце - Йоан 10:26 Но вие не вярвате, понеже не сте от Моите овци, както ви рекох.
27 Моите овци слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те вървят подире Ми,: 28 и Аз им давам живот вечен; и те няма да погинат вовеки; и никой не ще ги грабне от ръката Ми. 29 Моят Отец, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може ги грабна от ръката на Отца Ми.

Тяло Христово - 1 Кор. 12:27 Вие сте тяло Христово, ...

Невяста на Агнето - Откров. 21: 9 Тогава дойде при мене един от седемте Ангели, които държаха седемте чаши, пълни със седемте последни язви, проговори ми и рече: дойди, ще ти покажа жената - невеста на Агнеца.

Свят народ - 1Петрово 2: 9 Но вие сте род избран, царствено свещенство, народ свет, люде придобити, за да възвестите съвършенствата на Оногова, Който ви е призовал от тъмнина в чудната Своя светлина;

Исус ни заповяда да проповядваме евангелието. Евангелският призив е универсален, насочен е към всяка твар, тъй като ние не знаем кой е избран и кой не е, затова трябва да проповядваме Евангелието на всички. Избраниците ще чуят и ще реагират, според както Исус каза: "Моите овце слушат гласа ми." Йоан 10:27 Моите овци слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те вървят подире Ми

Спомнете си за семето в Бит.3:15, Обещанието за изкупление и спасение - Бит.3:15 ще умножа и преумножа скръбта ти, кога си бременна; с болки ще раждаш деца; и към мъжа си ще тегнеш, и той ще господарува над тебе.

Семето на жената е Христос и частите на Неговото Тяло, които са истинската Божия църква. Както Христос Сам получи победата чрез унищожаване на делата на дявола, така също и Тялото Му - Неговата Църква е упълномощена и има победа, дори портите на ада няма да й надделеят, но ще има вражда между света и църквата.

Йоан 3:16 ние виждаме "Защото Бог толкова възлюби света," не само вярващите евреи, но и вярващите езичници.

Сега в Йоан 15:19 Да бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази.

Светът ще мрази вас, истинските християни; има вражда, омраза, царството на този свят и Божието царство са винаги във вражда. Спомнете си как дяволът изкушава Исус, показвайки Му царствата на този свят. Лука 4: 5 И като Го възведе на висока планина, дяволът Му показа всички царства на вселената в един миг време.

В Своята първосвещеническа молитва, Исус не се моли за света, но се моли само за тях (само за истинските вярващи), които са Му дадени от Отца.
Йоан 17: 8 защото словата, що си Ми дал, предадох им ги, и те приеха и разбраха наистина, че съм от Тебе излязъл, и повярваха, че Ти си Ме пратил. 9. Аз за тях се моля; не за цял свят се моля, а за тях, които си Ми дал, защото са Твои...

В Бит.3:15 виждаме, че Бог е обещал Спасител. Две семена ще дойдат от жената, едното е Спасителят и Неговото Тяло, истинските Божии избрани, т.е. вярващите. А другото семе ще са потомците на сатана, хора, които никога няма да вярват в Христос, те ще бъдат част от света, които ще бъдат във вражда с Бога през целия път до второто идване на Христос.

Дали Бог мрази невярващите?

Има една универсална обща любов от Бога към всички хора, тъй като Бог е Създател на човечеството. Но, Бог няма конкретна интимна любов с цялото човечество, понеже всички хора се раждат грешници. - Псалм 51: 5 ... Ето, в беззаконие съм заченат, и в грях ме роди майка ми.

Има две враждуващи помежду си страни: Бог и човек. Човек, гневящ се на Бога, живее от рождението си заради греха във вражда с Него. Защото копнежът на плътта е враждебен на Бога (Римл. 8: 7). А Бог, като вечно СВЯТ и вечно СПРАВЕДЛИВ Бог се гневи на грешника. Някои казват, че Бог обича грешника, но мрази греха, и че това било в Писанието, но Писанието казва точно обратното- Пс. 7:11 Бог съди праведния и Бог се гневи всеки ден на нечестивия.
Бог се гневи на грешника, защото очите Му са твърде чисти, за да гледат зло. - Авакум 01:13 На чистите Твои очи не е свойствено да гледат злодейство, и да гледаш на притеснение Ти не можеш.

Трябва да разберем, че всеки, който не е истински новороден християнин е антихристиянин. -Mат. 12:30 Който не е с Мене, е против Мене;

Заслужава ли греха вечно наказание? Библията е ясна: грешниците ще бъдат завинаги наказани в ада. Защо наказанието ще е вечно, а не временно? Ние трябва да видим това от гледна точка на Божията святост. Бог е безкрайно, вечно Свят.
Исая 6: 3 И викаха един към други и думаха: свет, свет, свет е Господ Саваот! цяла земя е пълна с Неговата слава!

В присъствието на безкрайно Святия Бог дори и най-малкият грях е безкраен грях към Бога.

Яков 2: 8-10 Ако изпълнявате обаче царския закон според Писанието: "възлюби ближния си като себе си" - добре правите. 9. Но, ако гледате на лице, грях правите, и законът ви изобличава като престъпници. 10. Който опази целия закон, а съгреши в едно, той бива виновен във всичко.
Тогава, щом грехът е безкраен спрямо Бога, наказанието е също безкрайно. Ако Бог не е свят, тогава Той ще си затвори очите за греховете и ще каже, че няма проблем и няма да има ад. Грехът е наказан, заради Този Бог, Който е свят Бог.

Какво е нашето задължение към Бога?

Марк 12:30 и да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си ум и с цялата си сила!

Защо ние трябва да го обичаме с цялото си сърце, душа, ум и сила? Защото Бог е безкрайно достоен за любов, почест и подчинение. Нашето задължение към Бог е огромно. Грехът обаче е нарушение на това задължение.
Святият Бог няма интимна, проникновена любов към всички хора. Ако Бог обича невярващите така дълбоко, както вярващите в Него, тогава грешниците не се нуждаят от покаяние, тъй като Бог ги обича така или иначе и те могат да продължат в греховете си. Но истината е, че грешникът не е в мир с Бога.

Понеже има разгневени една на друга две страни; между тях няма мир. Там, за двете страни е нужен Посредник. Бог Отец не благоволява човекът да погине, а прати Сина Си да бъде Посредник. 1 Тим. 2: 5 Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус.

Каква е целта на Посредника? Да донесе помирение. Той примирява двете страни, които са във вражда една с друга. Римл. 5:10 Защото, ако бидохме примирени с Бога чрез смъртта на Сина Му, когато бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот!

След като Посредникът носи помирение, тогава имаме мир с Бога.
Кол. 1:20 и чрез Него да примири със Себе Си всичко, било земно, било небесно, като го умиротвори чрез Него, с кръвта на кръста Му. 21. И вас, които някога бяхте отстранени от Бога и Негови врагове поради разположение към лоши дела,

Това е мястото, където ще разберем колко велико е спасението, което Бог е осигурил чрез Исус Христос. Всички ние заслужаваме вечно наказание, понеже всеки е съгрешил против Бога и греховете ни са безкрайно зли, но по благоволението на Своята воля, Бог, вместо осъждение, даде Милост и Благодат чрез Христа Исуса. Христос изпълни Закона, който ние не можахме да изпълним.

 

Mат. 5:17 Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша, но да изпълня
Христос дойде като наш представител. Той изпълни всичките изисквания на Закона. Неговият дълг към Отец е необхватен, защото Той понесе нашият дълг и взе вместо вярващите заслужаващото наказание. Бог Отец видя в Христос на Кръста нас, грешниците, заслужаващи Неговия гняв. Бог изля яростта си върху Христос, и с това вярващите грешници сме освободени чрез Исуса Христа, примирени навеки с Бога и имащи мир с Него. Това е истинското евангелие.

Тогава как може някой да казва на невярващия човек, че Бог го обича?

Ако Бог обича невярващия, тогава няма нужда от Посредник, тъй като няма вражда, не ни е нужно примирение и следва да има поначало мир между невярващият човек и Бог. Но в Евангелието виждаме и враждата, и Посредникът, и помирението и мирът. Това е истинското евангелие. Да кажем на невярващия, че Бог го обича - това е фалшиво евангелие. Фалшивото евангелие ще донесе и фалшиви обръщения.
Казвайки на невярващия, че Бог го обича, това няма да доведе до истинско осъждение на греха в сърцето му. Само човек, който наистина е обвинен за греха си ще осъзнае нуждата от Христос. Никъде в Новия Завет няма да видим апостолите да казват на невярващите -„Бог ви обича".

Вместо това, виждаме точно обратното.
Деян. 2:37 Като чуха, те, ужилени в сърцата си, казаха на Петър и на другите апостоли: Какво да направим, братя?

Как тези мъже бяха обвинени за греховете си? - Защото Петър не им е казал: „ Исус ви обича“. Вместо това той каза: Него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие разпънахте и убихте чрез ръката на беззаконници. (Деян. 02:23)

Първо, от една страна е необходимо невярващите да бъдат убедени в нуждата им от Христос, да бъдат убедени в ужасното си греховно състояние, в грях против Бога, във вината, силата на греха; и от друга –да бъдат убедени за идващият Божи гняв, който ще дойде върху всички, които са непокорни. Помните ли, когато израиляните бяха в пустинята имаше огнени змии и мнозина умряха? Тогава Господ каза на Мойсей да направи змия и я сложи на прът/върлина/, та всеки, който бе ухапан от змията да може да живее, когато погледне на медната змия, издигната на върлината. (Числа 21: 6-9) Исус каза, че както Мойсей издигна змията в пустинята, така трябва Син Човеческий да бъде издигнат. (Йоан 3:14)

Приятели, никой няма да погледне към Христа, освен ухапаните от змиите, тогава те ще осъзнаят опасността от смърт, когато змията ги е ухапала.
Когато кажете на невярващия, че Бог го обича - с това правите невъзможно той да види опасността. Казвайте на невярващия, че Божият гняв ще дойде върху всички, които са непокорни на Бога.

Кол. 3: 6 Поради които неща "Божият гняв идва върху синовете на непокорството“.

Невярващият трябва да види греха си, тъй като той е в нарушение на всички Божии заповеди, както и, че той продължава да нарушава тези заповеди всеки ден от живота си, чрез слово и действие, като постоянно живее без никакви задължения към Бога и поради това той върви към Божия гняв. Едва след като бъде обвинен за греха си, ще осъзнае, че му е нужно спасение от Божия гняв. Когато казвате на невярващите: „Бог ви обича“ - невярващите няма да видят опасността от Божия гняв, който идва върху тях; вместо това невярващите ще се утешат. Това не е от Бога. Да казваме на невярващите, че са възлюбени от Бог, не е библейско, а е от сатана.

Големият английски теолог Джон Оуен (1616-1683) казва, че преди хората да дойдат при Христос те трябва да знаят, че са изгубени, осъдени грешници, стоящи проклети пред Божиите очи. Също американският велик богослов Джонатан Едуардс сочи, че в Неговото Слово имаме заплахата, че грехът ни отделя завинаги от Него. И, че ако продължим в греха, Той ще ни унищожи, ще ни отхвърли от лицето Си, и ще излее гнева Си върху нас, и ще ни държи във вечни мъки.

Евангелието се нарича добра вест; и добрата вест е тази:
Ние сме врагове на Бога, защото живеем в грях. Бог се е разгневил на грешниците и Божият справедлив гняв е върху нас, но поради Неговата благодат и милост Той прати Сина Си за тези, които Той е избрал, обикнал. Бог възлюби вярващите и ги примири със Себе Си. Няма повече никаква вражда между повярвалите и Бог.
И това става ясно, когато Исус каза в молитвата Си:

Йоан 17: 6 " Явих Твоето име на човеците, които си Ми дал от света; те бяха Твои, и Ти Ми ги даде, и спазиха Твоето слово. 7. Сега разбраха, че всичко, що си Ми дал, е от Тебе; 8. защото словата, що си Ми дал, предадох им ги, и те приеха и разбраха наистина, че съм от Тебе излязъл, и повярваха, че Ти си Ме пратил. 9. Аз за тях се моля; не за цял свят се моля, а за тях, които си Ми дал, защото са Твои. 10. И всичко Мое е Твое, и Твоето Мое, и се прославих в тях.
Йоан 17: 20 " И не само за тях се моля, но и за ония, които по тяхното слово повярват в Мене,

Исус даде заповед, а не възможност да проповядваме благовестието на целия свят.
Всеки християнин трябва пряко или косвено да участва във великото поръчение.- „Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.“ Ние не знаем кой е избран и кой не е. Избраниците не са родени с кръст на челото им. Ние трябва да проповядваме благовестието на всички; а избраниците ще реагират и ще повярват. Нашата задача е да станем свидетели за Него и да проповядваме благовестието на всички, а Бог ще спаси Своите Си, защото спасението е от Господа.

Църквата има решаваща роля за евангелизиране. Църквата не е просто общество на отделните вярващи. Тя също е Тялото на Христа, чрез Когото добрата вест за спасение достига света. Трябва да осъзнаем, че има милиони хора в църквата днес, които са чули фалшивото евангелие. Те си мислят, че са спасени, но в действителност не са, тъй като нямат истинско покаяние. Никодим мислеше, че е спасен, но не беше. Подобно на Никодим много религиозни хора смятат, че са спасени, но не са.

Хората не осъзнават, че са грешни, недостойни, не красят славното величие, сила и Божия благодат; те виждат славата на Бога само в изкусните музикални инструменти, или в мега-църквите, а не в смирената молитва към Бога. Те не се отказват от лошите си пътища, да отхвърлят гнусотиите си пред Божиите очи.
Има много, много работа на Божията нива.

Ако сте научили, че вилнее пожар в къщата на съседите ви, докато те спят, няма ли да направите нещо по въпроса? По същия начин има много хора около вас; имате ли евангелска брошура, която да им дадете? Ежедневно общувате с много неспасени хора; но най-малкото - дадохте ли им брошурка с евангелски стихове; свидетелствахте ли? Иначе, тук в църквата се учим всяка неделя, но какво правим с това, което сме научили?!

Чарлз Спърджън казва: със сигурност това е недопустимо падение за всеки, който изповядва, че е християнин да не е загрижен за душите на другите, докато те погиват с милиони.Източник: http://salvation-bulgaria.blogspot.bg/