"Изкупувайте благовремието, защото дните са лоши" /Ефесяни 5:16/
Декември, 2018
Май, 2016

 Израстване в агапе любов

 От брой в брой

 

П-р Питър ТАН                          

 

ПРЕДГОВОР

 Целият закон и всичките пророци се събират в две големи заповеди:                                                                                            1. Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум.                                                            2. Да възлюбиш ближния си, както себе си. (Матея 22:37-39) Апостол Павел заявява, че тази любов е изпълнението на целия закон (Римляни 14:34). Нашият Господ Исус ни даде заповедта да се любим един друг така, както Той ни възлюби (Йоан 13-34). И все пак е странно, че християните не са поучавани в тази заповед за любов като основен и фундаментален принцип. Целта на тази книга е да изследва всичките аспекти на любовта, както са показани в Писанията. В живота на вярващи също твърдо е доказан факта, че любовта е началото, средата и края на всичкото християнство. Ще живеем, ще се движим и ще дишаме в атмосферата на Божията любов.

Вече не ние живеем, но Христос живее в нас, а животът който живеем в тялото, живеем го с вярата, която е в Божия Син, Който ни възлюби и предаде Себе Си за нас (Галатяни 2:20). Ние Го любим, защото Той първо ни възлюби (І Йоана 4:19). Чрез Неговата любов ние сме повече от победители (Римляни 8:37). Когато Го любим, ние не трябва да се боим при никакви обстоятелства, защото знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение (Римляни 8:28).

Нека всички ние бъдем вкоренени и основани в любовта Христова, за да разберем, заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината на чудесната любов на Бога в Христа (Ефесяни 3:17-19).

                                        Пастор Питър Тан

 

ГЛАВА 1 

ЧЕТИРИ ГРЪЦКИ ДУМИ ЗА ПОНЯТИЕТО ЛЮБОВ   

Четири са гръцките думи за любов: ерос, сторге, филео и агапе. От тях Новият Завет използва само думите филео и агапе. Важно е за нас да разберем приложението на тези четири вида любов в християнския живот. За да имаме балансиран християнски живот, нужно е да се научим да боравим във всичките тези области на любов.

Разбиране на любовта ерос

Ерос е сексуалната любов. Това е най-недоразбраната, най-поругаваната, но и най-притегателна област във физическия ни живот. По отношение на човешката сексуалност християнството има тенденцията да отива в крайности. Някои ранни християни са гледали на секса като на грях и функцията му е била свеждана само до репродуктивността. Други духовни мъже и жени са склонни да мълчат по този въпрос. Като резултат от това мълчание, някои от най-добрите църковни учители в църквата са оставили много хора в мрак по отношение техните откровения по този въпрос. Трагедията от това мълчание е, че християните са били оставени да се справят без здраво учение в толкова важна област на техния ежедневен живот. Библията обаче не мълчи по този въпрос. Тя е посочила провалите на Божии хора в тази област, като Давид, например (ІІ Царе 11:4). Тя  посочва и успеха в надделяване сексуалните изкушения на хора като Йосиф (Битие 39:7-12). Сексуалният акт е въведен и осветен от Бога (Битие 1:27-28; Евреи 13:4). Християните трябва да се учат да възприемат сексуалността си и да бъдат балансирани по този въпрос. Те не трябва да отхвърлят секса като грях, нито да бъдат сексуално разпуснати. Сексуалността е част от физическата ни природа. Бог е разпоредил сексуалния акт да бъде ограничен в рамките на брачния обет. Всичко такова извън брака е нарушение и грях. В рамките на брака, обаче, сексът трябва да бъде считан за неприкосновен, свят и носещ удоволствие. Когато Сара чу факта че ще роди бебе, тя се засмя в себе си и каза: Като съм остаряла ще има ли за мене удоволствие, като и господаря ми е стар?” (Битие 18:12) Тя счете сексуалния акт като акт на удоволствие. Апостол Павел също посочва в посланието си, че е правилно да се задоволяват сексуалните страсти в границите на брачните взаимоотношения (І Коринтяни 7:9). От друга страна, в брачните взаимоотношения човек трябва да упражнява до някаква степен и себеконтрол над всичките си физически апетити, включително и над сексуалните. Апостол Павел пише, че когато в брачните отношения единият партньор е в пост, тогава е нужно сексуално въздържане за известно време (І Коринтяни 7:5). Важно е това да става с взаимно разбиране, за да не се отразява негативно на отношенията им (І Коринтяни 7:3-4). Въпреки че Бог е създал секса, за да могат брачните двойки да се радват в пълнота на физическата си привързаност, то Той не желае секса или някой друг аспект на физическите ни тела да контролира живота ни. Напротив, новороденият дух в нас трябва напълно да контролира душите и телата ни.

Извън брачните взаимоотношения сексуалните страсти трябва да бъдат контролирани. Докато управлявате и контролирате сексуалността, нито директно й се противопоставяйте, нито се опитвайте да я унищожавате или премахвате. Докато сте в това физическо и несъвършено тяло, в което Павел казва че грехът все още обитава, вие ще изпитвате подтиците и нуждите на физическите си тела (Римляни 7:17-21). Ако се опитвате директно да се противопоставяте или премахвате сексуалността си, то тогава вие ще й предадете повече сила и енергия. Ако се опитвате да премахвате лошите си мисли като се борите с тях, като ги смъмряте, например, или говорите против тях, временно може да успявате, но рано или късно ще се уморите. Разрешението е, просто да се фокусирате на добри мисли и тогава лошите мисли ще изчезнат. По подобен начин, победата над плътското тяло се постига като постоянно се отдавате на Онзи по-велик, който е вътре във вашия дух (Римляни 7:22-25).

 Пет ключа за контрол на ерос

Съществуват пет ключа за контрол над сексуалните страсти. Недостигът на физически упражнения може да изкара от баланс нашите биологични ритми на будност и сън, глад и жажда. Модернизацията на цивилизацията прави човечеството все повече и повече физически отпуснато. Най доброто физическо упражняване е вървенето. Ежедневното вървене за половин или един час би ни помогнало да се освободим от стреса и напрежението във физическите ни тела. Сексуалните страсти в здраво и отпочинало физическо тяло биха останали на нормално ниво. Стреса и напрегнатостта на хора, на които им липсват физически упражнения, ги карат да търсят успокоение в грешни сексуални активности. Ако те се научат да освобождават тази си напрегнатост чрез нормални физически упражнения, не биха чувствали толкова настойчиви сексуални страсти. 

Вторият ключ за контролиране на сексуалните страсти е да избягваме литература, музика, радио, видео и телевизионни програми, които насърчават сексуалните страсти (ІІ Тимотей 2:22). Хора които молят Бог да им помогне да контролират сексуалните си страсти, а продължават да проявяват интерес към гореизброените провокатори, приличат на стопанин, който сади плевели и след това моли Бог да му помогне да се отърве от тях. Трябва да третираме корена на проблема, а не просто симптомите.

Третият ключ за контролиране сексуалните страсти е в запълване нашето време със здравословни християнски активности. Включете се в църковните дейности. Бездейният живот е предоставено поле на дявола да сее похоти и страсти (І Тимотей 5:11-13; Езекиил 16:49). Християни които имат твърде много свободно време, ще напълнят мислите си с изкусителни светски  занимания, похоти и страсти. Ако не продължавате да бъдете заети с Божията воля, тогава дяволът ще запълни времето ви.

Четвъртият ключ за контролиране сексуални страсти е размишляване върху Словото Божие (Псалм 119:9). Размишляването върху Словото има ефект да въздейства върху физическите апетити на тялото. Ако храним нашия духовен човек, то той ще има силата и способността да подчинява всичките физически желания на тялото. Това, разбира се, не е мигновено изцеление. Този ключ се прилага постепенно и постоянно, до постигане пълен контрол върху душата и тялото, чрез духа вътре в нас.

Петият ключ за контрол на сексуалните страсти е молитстването на езици. Когато вървим в Духа, ние няма да изпълняваме похотите, сластите на плътта (Галатяни 5:16). Преди да можем да вървим в Духа, ние трябва да се научим да живеем в Духа (Галатяни 5:25). И преди да можем да живеем в Духа, ние трябва да се научим да се молим в Духа, което е молитстване на езици (І Коринтяни 14:14). Опитвал съм молитстване на езици дълги часове и съм забелязал че след това цялото физическото тяло като че ли се чувства сгрято и заредено със свръхестествено присъствие и мир. Като че ли всичките желания и апетити на физическото тяло са удовлетворени и то спокойно се отпочива. Започвам да разбирам казаното в Библията, че ние влизаме в почивката и прекратяваме собствените си дела (Евреи 4:9-11). Молитстването на езици е ключът за влизане в тази почивка (І Коринтяни 14:21; Исая 28:11-12). Огънят на физическото тяло се покорява от по-големия огън на Святия Дух (І Коринтяни 7:9; Деяния 2:3-4). В заключение, виждаме че любовта ерос е дар от Бога. Тя е сексуалната любов и физическо привличане, на които съпрузите спокойно могат да се радват. Извън брака, ерос трябва да бъде контролирана. Фактът че Бог е дал на някои дара да останат неженени или неомъжени, показва че ерос може напълно да бъде контролирана.

            Разбиране на любовта сторге

Сторге е любовта и привързаността между членовете на семейството. Тя е фамилната любов, привързаност и лоялност. Библията отбелязва единството на всички в семейството. Семейството на Ной бе спасено поради неговата вяра (Битие 6:8; Евреи 11:7). Бог желае да спасява целите фамилии (Деяния 16:31). Децата се освещават чрез вярващите родители и невярващият, чрез вярата на семейния му партньор (І Коринтяни 7:14). Разбира се с това не препоръчваме брак с невярващи, но по-скоро имаме предвид случаите, когато един от семейството е приел Христа. 

В семейството са нужни вярност и лоялност. В семейното единство се научаваме да си отстъпваме един на друг, да носим отговорност, да си прощаваме и да се приемаме, да споделяме информация и да си помагаме, да служим заедно и т.н. Човек който не се грижи за семейството си е по-лош и от безверник (І Тимотей 5:8). Исус посочи грешката на онези, които използват религията като извинение за изоставяне отговорността да се погрижат за родителите си (Марка 7:11-12). Деца, които се покоряват на родителите си ще живеят по-дълго на тази земя (Ефесяни 6:1-3). Разбира се, ако някой родител изисква подчинение за неща в директен конфликт със заповедите от Библията, тогава заповедите на Библията имат пълно предимство. И все пак, неподчинението в такъв случай не трябва да бъде шумно, горделиво и бунтовно непокорство. Ние все още трябва да  уважаваме този наш родител и да търсим библейски начин да изразим любовта си към него. Когато заповедта на родителя е в конфликт със Словото Божие, ние трябва ясно да му кажем, че непокорството ни не е заради това, че не го уважаваме и обичаме, но е продиктувано от съвестта ни. По всякакъв начин, ние трябва да покажем на родителя си, че имаме сторге любов към него.

Едно от нещата, които дяволът атакува днес, това е семейното единство. Хората стават все по-непокорни към родителите си (ІІ Тимотей 3:2). Едно от нещата, които Святият Дух ще възстанови в последното си раздвижване е да се обърнат сърцата на родителите към децата им и да обърне сърцата на децата към родителите им (Малахия 4:6). Семейството е основната инфраструктура на обществото. Ако се разруши семейното единство, то цялата социална конструкция на нацията ще се срути. Факт е че много домове са пострадали поради алчност и егоизъм. Сторге любовта трябва да бъде възстановена във всички домове. Нужно е привързаността, любовта и лоялността да бъдат възстановени  в домовете. В същото време, трябва и да разбираме че любовта към Бог има предимство пред сторге любовта (Матея 10:37; Марко 3:33-35).

            Разбиране за любовта филео

Това е любовта родена в общуване и изпитване на даване и получаване. Любовта филео покрива всичките аспекти на човешка близост, включително между съпрузи, родители и деца, братя и сестри. Това е общуване, родено от емоционална обвързаност. Същият корен на думата филео се превежда още като „целувка” (филеама) (Римляни 16:16; Солунци 5:26). Други форми на същата дума се употребяват със смисъла на приятелство (филиа), гостоприемство (филоксениа) и приятели (филос). Това е най-чистата форма на човешка привързаност, която се споделя между човешки същества. Любовта филео се употребява и по отношение любовта на Бог към нас. Исус каза, че Отец филео учениците, понеже те възлюбиха (филео) Исуса (Йоан 16:27). Любовта ерос има предвид тялото, любовта сторге включва физическите кръвни връзки (сродство, близост), а любовта филео е свързана с душата. Тя е обвързаността в едно на две или повече души - с едно мислене, воля и емоции. Вярващите от ранната църква заедно имаха едно сърце и душа (Деяния 4:32). Без любовта филео не може да има единство в църквата. Църквата се нуждае от разрастване на любовта филео (Римляни 12:10; Евреи 13:1; І Петрово 1:22).

Тази пламенна свързаност на емоциите, мисленето и волята се постига чрез споделянето на опитности във всеки съответен аспект на душата. Емоционалната връзка се появява чрез споделяне заедно на човешките опитности. Когато сме прекарали много време с един човек, тогава се появява емоционална връзка с него. Това е още повече подсилено, когато преминавате заедно през едни и същи кризи, неуспехи и успехи. Това се вижда в известна степен,дори само след прекарване известно време заедно на екскурзионен лагер. След него вие се връщате по-близки и свързани взаимно. Чувстваме се по-близки с онези, които споделят сълзите и радостите ни, защото в емоционалната област на душите ни се е развила филео любовта.

Интелектуалната връзка на душите се създава от споделяне и разменяне на идеи. За да се получи това е нужен някакъв вид диалог. Понякога това може да бъде и кореспондиране с писма. Хората се свързват във филео любов в интелектуалната реалност. Дори и никога да не сме се срещнали физически, понякога ние чувстваме филео връзка с някой автор, с чийто идеи сме съгласни. Това е връзка в интелектуалната реалност. Лично аз съм благодарен на много християни от миналото, които са вървели с Господа и са оставили писанията и свидетелствата си, за да засегнат живота ми по много начини. По Божия милост аз съм срещнал някои от тях в някои от моите видения в духовната реалност.

Обвързването, заедно във воля, е изборът на двама да работят заедно за едни и същи цели и задачи. Когато дълго време работим с други хора за едни и същи цели, между нас се създава връзка. Понякога може да срещнем физически някой за първи път, но ако с нето споделяме еднакви цели, то вече имаме взаимна връзка. Това е филео любов в душевната реалност на волята.

Обикновено филео любовта е връзка на различни нива във всичките три реалности на душата. Давид и Йонатан споделяха дълбоко и красиво общение във филео любов (І Царе 18:3-4; ІІ Царе 1:26). Опитността да имаме повече братя, сестри, майки и деца в духовната реалност е развитие на филео любовта (Марка 10:30). Филео любовта е заложена в сърцата на хората от Бог, затова те се чувстват близки като естествени членове на едно семейство. Аз благодаря на Бог за многото майки, бащи, братя и сестри от цял свят, с които Той ни е благословил.

            Разбиране на любовта агапе

Агапе е висшият вид любов. Всичките други форми на любов са основани на взаимно разменяне и споделяне, на някакъв набор от условия. Агапе е безусловна любов. Това е любовта, която Бог желае всички вярващи да имат. Ние или поставяме някакви условия за любовта си или не го правим. Докато поставяме условия, дотогава любовта ни не е агапе. Дотогава ние предлагаме само разменяне, а не дар. Истинската агапе любов всякога е дар.

Когато Бог показа Неговата агапе любов към нас, ние все още бяхме грешници (Римляни 5:8). Нямахме нищо, което да можем да дадем на Бог, в отплата за дара на Неговата любов, нито я заслужавахме, та Исус умря за нашите грехове. В пропадналото ни състояние нищо не беше годно за обич. Всъщност ние заслужавахме правдивото осъждение и гняв на Бога. И все пак, Бог толкова ни възлюби, че даде единствения си Син, че който повярва в Него, да не погине, но да има живот вечен (Йоан 3:16).

В следващите глави ние ще видим повече аспекти на агапе любовта. Когато срещнем в тях думата любов, ще имаме предвид агапе любовта. 

 

Следва продължение