"Изкупувайте благовремието, защото дните са лоши" /Ефесяни 5:16/
Ноември, 2018
Февруари, 2013

Илия САБО: Егоизмът е голям проблем на нашето поколение

 

 

Интервю на Свилен АТАНАСОВ

Пастор Илия Сабо е роден в Хърватия. От 40 години живее и работи в Германия. Той ръководи една петдесятна църква в град Офенбах, близо до Франкфурт. Често пътува в страните от Източна Европа, служейки на Божията нива, там където има водителство от Святия Дух.

 

- П-р Сабо кога за първи път посетихте България?

- През 1976 година. Първо бях в Пловдив при п-р Пейчев, в Асеновград и Стара Загора. При второто ми идване отидох в Ямбол и Бургас, посетих също няколко малки църкви в Пловдивския регион. Моите пътища са били там, където ме е водил Святия Дух. Случвало се е понякога да пътувам по два пъти в месеца до България.
- Кое определя афинитета Ви към нашата страна, може би балканския произход, вие сте от Хърватия?
- Често съм мислил за това. Служил съм от Словения до Македония. В Румъния - също. Но към България имам по-специална любов. Мисля, че съм съпричастен с Божията любов за този народ. Видях проблемите ви и големия глад за истината. Видях бедността, не само материалната, но и духовната. Но най-вече духовния глад е причината за моите чести посещения във вашата страна. Тук се научих на духовен професионализъм - чрез отворените сърца и любовта, която получавам в страната ви. Много научих по отношение на служението си. Най-голямото си благословение получих в България.

- Защо тук, а не в Германия, където живеете?

- Имам отговор на този въпрос. По времето на комунизма България беше страна на молитвата. Много църкви се молеха и бяха застъпници - това силно ме докосна. И не само в църквите, хората много се събираха и в домашни групи. Когато общувах с тях, чувствах присъствието на Святия Дух и Неговото благословение. Беше трудно, но славно време, което сложи отпечатък върху живота ми.

- Споменахте, че баща Ви е бил репресиран от комунистите в бивша Югославия?

- Да, опитваха се да го пречупят до смърт. Първо му предлагаха да сътрудничи “с любов”, после обърнаха политиката. С опрян в главата пистолет са се опитвали да го накарат да стане техен агент, но той устоя. След него започнаха да викат и мен. Както ви казах, беше много трудно време. За това реших да оставя страната си и да замина за Германия.

Много от вярващите, които бяха викани и притискани. не можеха да кажат радикално НЕ на опитите да бъдат вербувани. Мога да назова конкретни имена в Румъния, бивша Югославия и България на пастори, които някога са работили за КГБ и съответните й “филиали” в тези страни. Веднъж казах на един пастор: Вторият проповедник в теб е КГБ. Той говори с главата, а не със сърцето си. Той няма нищо общо със Святия Дух, въпреки че има висока позиция в петдесятното движение. Мога да му кажа направо името – става дума за България…
Разбира се, ние молитстваме за тези хора. Много от тях бяха млади и не знаеха какво вършат. Ще ми се Господ да има милост към тях. Заради компромисите, които са направили, като са станали агенти, да се смирят сега в едно покаяние. Бог е добър и милостив, Той иска да се спасят всички хора и им дава многократно шанс. Надявам се, че някои от тях, докоснати от фактите, които излизат наяве, действително ще направят покаяние. Ако не се покаят, те могат да си останат пастори и да ръководят църква, обаче самите те ще бъдат загубени. Защото са се съпротивили срещу Бога, но също и срещу Църквата. Пожелавам им да бъдат чисти, за да дойдат при Господ.

- Ние имахме подобен случай, по който изразихме позиция. На практика това се оказа доста показателен тест за състоянието на част от духовенството ни.

- Исус Христос казва, че ние сме Неговата невяста. Една невяста е влюбена. Тя очаква своя младоженец. Тя обаче трябва да има масло за лампата си. Трябва да има и резерва. Затова Исус насърчава Своите деца. Половината ще се спасят от тези десет девици, казва Словото, а другата половина ще отидат да си купят масло. Първите имат мъдрост в главите си, другите пет - не. Исус ни наставлява чрез пророческо слово. Той ни говори чрез хора, които взима на небето и връща обратно, за да ни кажат, че невястата не е готова, че тя все още не е невяста без петно и без бръчка, невяста с бяла и неопетнена дреха.

- Често срещано явление днес е и атаката на християни срещу християни. Особено в страни като нашата, където протестантството не е традиционно вероизповедание. На какво се дължи според Вас тази нетърпимост?

- Вярно е - християни преследват християни. Божието Слово ни говори за плът и дух. В този смисъл един плътски християнин преследва един духовен християнин. Това винаги е съществувало като проблем. Още от времето на Битие имаме такива примери. Исав преследваше своя брат, защото Яков беше духовен. Ние не можем да очакваме, че плътското и духовното ще се разбират. Затова и нашето поколение ще преживее това преследване на духовните от плътските християни.

- Вие определате като най-голям проблем на нашето време, егоизмът. Какво точно имахте предвид?

- Във ІІ Тимотея 3:1-5 четем: “А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена.” Трудно време ще дойде. Толкова сме заети със себе си, че нямаме време за никой друг. Ап. Павел казва, че хората ще бъдат себелюбиви, егоисти… Егоизмът е най-големия проблем на нашето поколение. Ние се въртим в един и същи кръг. Гледаме само своите си проблеми и те стават все по-големи. Когато се срещам с хора и разговарям с тях, установявам, че те са се вторачили единствено в своите проблеми – нямали пари, нямали време, нямали здраве, нямали любов, нямали общение, нямали добро семейство. Това е духа на егоизма. Те са останали сами чрез разрушителната сила на този дух. Ако започнем да споделяме проблемите на брата и да инвестираме заедно с него, да му помагаме, както и той на нас, проблемите ни ще се смаляват и ще престанем да им обръщаме такова внимание.