"Изкупувайте благовремието, защото дните са лоши" /Ефесяни 5:16/
Ноември, 2018
Юли, 2012

  Наоми Дауди: Ние сме в бизнеса на промяната

 

 

Интервю на Румяна РАЙНОВА и Свилен АТАНАСОВ

Доктор Наоми Дауди е призната за един от световните лидери в апостолските стратегии през ХХІ век. Тя екипира и консултира пастори и лидери, работещи за трансформация на своите градове. Тя вярва в партньорството между църквите и хората, служещи за установяването на Божието царство на земята. Основател и президент е на мрежата “Глобално лидерство” и е старши пастор на християнски център “Тринити”.

- Д-р Дауди споделихте, че преди повече от две десетилетия сте започнали прилагането на стратегията на клетъчната църква, каква е идеята за нея?

- Най-напред ние искахме да се занимаем с манталитета и схващанията на хората за църква въобще, както и за клетъчна църква, но самата аз имах някои погрешни разбирания. И изучавайки Писанията открих, че има измерения в Ранната църква, които ние днес не сме преживели.

Огледах се наоколо и не видях подобни модели и примери, освен църквата на Йонги Чо в Южна Корея. Той имаше малки групи и аз осъзнах, че той наистина има откровението за събирането на малки групи, обаче пък нямаше структура, която да можем да приложим по целия свят. И аз помолих Бога да ми даде модел, който да е универсален, както е универсално Неговото царство. Молех се за такъв модел, който да не се променя съобразно страната, а да пасне на всяко място и да действа във всяка култура. Първоначално ние не разполагахме с тези материали, които имаме днес. Трябваше да започнем сами да ги пишем. Бяхме намерили добър материал за поучение, но той не беше подходящ за евангелизъм и ученичество. И сякаш се заклещихме в този цикъл само на поучение, защото, ако правиш само това изгубваш евангелизаторския огън.

И всъщност какво направихме – след като имахме целта, започнахме да разработваме собствени материали. Видяхме, че това работи, обаче малко трябва да се настрои. Така постепенно ние променяхме, подобрявахме материалите, връщахме се обратно, преобучавахме лидерите и постоянно преценявахме дали произвеждаме това, което Бог иска от нас, виждаме ли лидери. Понеже в църквата хората очакват да имат лидери и ако няма лидер те просто поддържат някакво състояние. То е като това църквата да има само пастори, обаче без апостоли и пророци. Този клетъчен модел, за който слушаме сега, полага апостолска основа във всяка една локална църква. И от тази основа вече може да излезе поучение и сила във всеки един вярващ.

- Каква е структурата на клетъчната църква и как тя може да доведе до трансформация на обществото?

- Основното което правим е да върнем съвременната църква към принципите на Ранната църква, за да демонстрираме живота на Христос толкова мощен, какъвто е в действителност, да си възвърнем това, което сме изгубили през тъмните векове.

Трансформацията започва от отделната личност, след това минава през семейството, после достига общността, населеното място и накрая до нацията. Това е една прогресия, чрез която можем да донесем трансформация там, където цялата основа на моралните ценности е разрушена и човек сам си е Бог. Ние не познаваме дисциплината, която Бог иска да донесе в живота ни за да можем да се позиционираме и да приемем Неговите благословения. Но как да се позиционираме? Именно тук църквата трябва да принесе своето откровение, не да слага хората в робство, а да им донесе освобождение. Библията казва, че ако хората не знаят какво Бог изисква от тях, ако са без пророческо знание и откровение, те се разюздват и живеят както им дойде на ума, без никакви правила и ограничения.

Концепцията за клетката е, че тя се намира в общността, където хората живеят. Така че в тази общност всеки един вярващ е сол и светлина. Те живеят, те демонстрират, те са отражение на Бога. И това нещо привлича хората. Когато аз се променя, когато моят морал и ценности се променят, това рефлектира върху другите хора в общността и те също се променят, а това е нещото, което може да доведе до трансформация. Това се извършва не само на нивото на отделната личност, но във всеки един слой на обществото.

- В репродуктивната способност на клетъчната църква явно има голям потенциал. Как Вашето служение - мрежата “Глобално лидерство” експортира в други страни опита, който има?

- Ние излизаме от нашата църква и посаждаме други църкви. Досега сме посадили много църкви, които сме предали в ръцете на местните хора. Преди време Бог ни изпрати много ясно пророческо слово, че ни е дал това откровение за структура, която всъщност е апостолския ред. И ние имаме задачата да занесем това откровение до нациите. Ние не сме хора, които обичат да разгласяват нещата, които правят. Не сме хора в бизнеса с удобството, но сме в бизнеса на промяната и реформацията, което ще донесе и възстановяване. Така че реформацията трябва да има за резултат възстановяване. А възстановяването е възраждане на Божествените истини, които ние сме изгубили.

- Каква стратегия трябва да има църквата в това отношение?

- Очевидно ние вярваме в модела на клетъчната църква, защото имаме много резултати, показващи нейната ефективност. Ние дори използваме този модел, когато започваме църкви – хора, които отиват да посадят църква не наемат сграда, но започват да образуват клетки. Така се спестяват пари на църквата, и когато вече могат да наемат сграда, има хора, които да напълнят тази сграда. Ние мислим, че това е една действаща ефективна стратегия, която може да издигне църквите на ново ниво. Църкви, които са били по 800 души, когато започнахме да работим с тях, сега вече надвишават 9000. Църкви, които са били150 човека, след една година са вече над 500-600 души. Ние сме работили с църкви с различно членство и всички те са пораснали.

- Вашата църква наброява повече от 5000 души? С колко човека започнахте, преди да въведете този клетъчен модел?

- В началото бяхме само 42 души. Това беше преди повече от 30 години. Минахме през най-различни промени, нямахме собствена сграда, трябваше да бъдем мобилни. После практикувахме този модел в нациите. Занесли сме своя опит в 41 нации. В 17 от тях той вече се прилага активно и дава резултати.

- Разбрахме, че при вас в Сингапур има невероятна духовна и физическа дисциплина. Вие може би не сте запозната с българския манталитет, но имате ли някакви прогнози относно прилагането на този модел в България?

- Нашата задача е да работим в партньорство с църквите в България. Това е решение, което обаче изисква посвещение. Но това ще донесе тотална промяна в сърцето и в разбиранията. Твърдо вярвам, че във вашата страна има достатъчно лидери, които ще прегърнат идеята за клетъчната църква, за да може да преживеете някои много вълнуващи неща в идните дни и години. В началото, през първите месеци, не се виждат много реални промени в естественото. Защо? Защото трябва да се обърнем и да направим завой, преди да поемем в курса. Ще мине време, преди да видите нещо, което да започва реално да се случва.

- Какъв спомен ще отнесете от България?

- Аз съм развълнувана за България и изобщо за територията на Балканите. Много малко е говорено в нациите за тези земи. Но дори това да е така, тя винаги е била в сърцето и ума на Бога. Затова вярвам, че България трябва да се надигне. Това ще бъде нов ден и аз искам да бъда част от него и да го споделя с вас.