"Изкупувайте благовремието, защото дните са лоши" /Ефесяни 5:16/
Юли, 2018
Март, 2017

Нарастват рисковете за бежанците, пътуващи към Европа 

 

 

Все по-големи стават рисковете, с които се сблъскват бежанци и мигранти, за да стигнат до Европа. Затварянето на пътя през Западните Балкани доведе до увеличаване на броя на хората, които попадат в ръцете на трафиканти на хора. Такава е актуалната ситуация на явлението миграция според публикувания доклад на Върховния комисариат на ООН за бежанците.

Данните сочат по-големите ограничения, въведени през 2016 г. на европейските граници, с отрицателни последици, като увеличаването на риска и на броя на загиналите. Една от причините е несъмнено затварянето на пътя през Западните Балкани и споразумението между ЕС и Турция, с което значително се намали пристигането на мигранти в Гърция от Средиземно море, но също и хилядите хора, неприемани от властите по границите на България, Хърватия, Гърция, Унгария, Сърбия, Испания и бившата югославска република Македония – с различни случаи на насилия и злоупотреби.

Що се отнася до Италия, в доклада се посочва, че 181.436 души са стигнали до тази страна по море през 2016 г., около 90% на борда на лодки, тръгнали от Либия, сред които не са липсвали и жертви на търговията с хора, и мигранти в търсене на икономически перспективи. Най-много са хората от Нигерия (21%) и от Еритрея (11%). В същото време нараства броят на непридружените малолетни: близо 25 хиляди през 2016 г. или 14% от общия брой пристигащи, като това е двойно увеличение спрямо 2015 г. През миналата година е бил най-голям и броят на загиналите в Средиземно море: над пет хиляди души.

Източник: man.rv