"Изкупувайте благовремието, защото дните са лоши" /Ефесяни 5:16/
Ноември, 2018
Януари, 2018

Поклонници или проститутки

 

 

П-р Давид РАЙЗЕР

Преди известно време имах честа да преподавам в библейско училище. Моите студенти жадуваха да познават Бога. И през цялото време търсех пътя, въодушевяващ ги да обикнат още по-силно Исус, за да могат някога да станат инициатори на пробуждането в църквата.
И ето намерих изказване на един пастор, което в съкратена форма описваше цялата история на християнството.То се състоеше в следното: "Християнството е започнало в Палестина като общуване; след това се е пренесло в Гърция и е станало философия; когато проникнало в Италия, църквата станала религиозен иститут; в Европа се превърнала просто в култура; но когато християнството попаднало в Америка, там от църквата направили предприятие.
Някои от моите студенти бяха млади хора, 18-19 годишни и аз исках те да разберат и да оценят последното твърдение. Затова подчертах : Предприятието е същото като бизнеса.
Буквално след секунда Марта, най-младата студентка в класа, вдигна ръка. Аз не можех да си представя въпроса, смятах че моето разясняване беше достатъчно и ясно.
Но Марта не знам защо вдигна ръка и ми зададе прост въпрос: "От църквата са направили бизнес? А нима църквата не трябва да бъде тялото?"
Аз още не разбирах до какво могат да доведат тези въпроси и единствения отговор, който можех да намеря, беше: "Вярно, тяло е".
Тогава тя продължи: "Но когато тялото се използва за бизнес, нима това не е проституция?".
В класа се възцари мъртвешка тишина. Няколко секунди никой не помръдна. Ние бяхме поразени и даже се страхувахме да издадем какъвто и да е звук, толкова много Божието присъствие изпълни всичко наоколо.
Всичко, което можех да измисля беше: "Я виж как не съм се сетил за това".
Но не го казах на глас. Божият Дух продължи този урок.
Въпроса на Марта промени целия ми живот. В течение на шест месеца, поне веднъж дневно си спомнях за нейния въпрос. "Когато превръщаш тялото в бизнес, нима то не е проституция?". Има само един отговор на този въпрос. "Да". Църквата в Америка е съвършенно трагичен факт, тя е пълна с хора, които не обичат Бога.
И как ние можем да Го обичаме, ако даже и не знаем какъв е Той? Имам предвид, наистина не знаем.
Какво искам да кажа?
Нашето разбиране за познаването лежи в основата на Западната култура, която на свой ред е започнала от гръцката философска мисъл. Ние вярваме, че имаме знание / и даже мъдрост/, когато сме събрали достатъчно информация. Обемът на информация обаче не се покрива със знанието.
Особено в Библейската култура, която е източна, а не гръцка. В източната култура всички знания се появяват чрез опит. В западно-гръцката култура ние спорим за причината и следствието без да взимаме под внимание опита.
Ето един пример, който ще ни помогне да разберем това.
Да предположим,че има две предпоставки за един въпрос.
Първата, пшеницата не расте на студен климат. И втората, в Англия климата е студен. Въпроса е: "Расте ли пшеница в Англия?" Повечето хора от Западния свят биха отговорили: "Не". Ако пшеницата не расте в студен климат, а в Англия е студено, то следователно тя не може да расте в Англия. В източната култура отговора на този въпрос със същите две продпоставки, ще бъде: "Не знам дали расте или не, никога не съм бил в Англия". Ние се смеем над такова мислене. Когато зададох въпроса на мой приятел от Англия, той отговори: "Да, разбира се, че расте в Англия пшеница. Ние там живеем и знаем, че расте на това място". Те вече го правят без обичайната им култура, тъй като имат опит, а не логика. Опитът е по-силен от информацията, когато става въпрос за истинско знание. Подобен проблем съществува и в учението за вярата. Ние говорим, че вярваме на нещо или на някой, независимо от нашия опит. Но това определение за вярата не се отнася например за моя брокер на ценни книжа.
Да предположим, че той ми звънне и ми каже: "Имам информация за това, че цената на тази акция ще се утрои за една седмица. Нужно ми е вашето разрешение за превод на 10.000 долара от сметката ви, за да купя тези акции".
За мен това са много пари и аз му казвам: "Ти наистина ли вярваш в това, че цената на тези акции ще се утрои за такъв кратък срок?".
Той отговаря: "Абсолютно".
Аз казвам: "Отлично! Отлично! А ти вложи ли си свои пари в тези акции?"
И той отговаря: "Не".
Вярва ли моя брокер наистина в това, което казва?
Аз не мисля, а и сам преставам да се доверявам на неговата информация. "
Същото, когато ни призовават пастири или евангелисти с нечисти ръце: Не си събирайте съкровище, което молци и ръжда ги хващат и крадци ги разкопават, но събирайте си съкровище.... И тук са вашите съкровища - които вие, чрез неговия пламенен призив, сте инвестирали в небето - натрапват ви банковите си сметки.
А вие попитайте! Колко съкровища имат там - където молец и ръжда ги хваща? Е, разбира се в банката крадци не разкопават.” В следващите месеци помолих Бог да изследва сърцето и душата ми, и да ми разкрие истинските мотиви на моето служение и любов към Него.
Бил ли съм истински поклонник на Бог? И какво ще се случи, ако Бог престане да ме благославя и повече нищо не направи за мен? Бих ли Го обичал по същия начин? Аз вярвам в Божиите благословения и въпросът не е в това, а в състоянието и предаността на моето сърце. Защо Му служа?
Неговите благословии за мен дарове на един любящ Отец ли са или са доходи, които съм заслужил, защото съм се преструвал, че Го обичам. Обичам ли Господ без всякакви условия?
Минаха няколко месеца докато стигна до честни изводи. Даже сега често се проверявам дали съм искрен. Не винаги разбирам, какво прави Той в живота ми и мисля, че напълно никой не може да си обясни това. Но повече от всичко желая да бъда Негов истински поклонник.
Какво ще се случи? Кои сме ние – любяща невяста или проститутки? В Божието Царство и на небето няма проститутки. Всъщност има много, но бивши.
Приемете това като изповед от бивша проститутка, защото никой няма да замени с нищо личните и искрени отношения със самия Бог, наричащи се любов.
Прочетете още веднъж това, което е написано в Евангелието на Матей 7 глава, в 21- 23 стихове:
"Не всеки, казващ Ми: Господи! Господи! Ще влезе в Небесното Царство, но изпълняващия волята на Моя Отец Небесен. Много ще Ми кажат в този ден: Господи! Господи! Не от Твоето ли име пророкувахме? И не в Твоето ли име бесове изгонвахме? И не в Твоето ли име чудеса творяхме? И тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал, махнете се от Мен вие, занимаващи се с беззаконие".
Та ти човече, кой си? Любящ или чакащ просто пари? Време е за избор.

Тази статия е отпечатана в бюлетина на Църква High Point Church, Macon GA