Евангелски пастори се срещнаха с бургаския кмет
 
     На 11 април група евангелски пастори имаха среща с кмета на Община – Бургас Димитър Николов. Тя се състоя по повод изпратената “информационна справка” от общината до всички директори на училища на нейна територия. Евангелските пастори изразиха учудване и огорчение от факта, че в разпратения документ оглавяваните от тях християнски деноминации са квалифицирани като секти. Изтъкнато бе, че никой от тях не е бил потърсен за коментар. Недоумение буди факта, че с лека ръка се игнорира всичко онова, което евангелските църкви правят в годините на прехода в Община – Бургас. А то не е никак малко. Беше изтъкнато, че в продължение на четири години бургаски протестанти са хранили по 100 души - социално слаби всеки ден, по списък даден от Община – Бургас, раздавани са дрехи и други помощи на нуждаещите се.
По  време  на  срещата г-н Николов обеща  да

изиска обратна информация по случая и ако Общината е сгрешила да се извини публично.

Евангелските пастори имаха също срещи по този повод и със зам.-кмета Йорданка Ананиева, в чиито ресор влиза религията, както и със секретаря на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Десислава Василева. Предстои и среща със служителя от МВР, изготвил “информационната справка”.
Евангелските пастори прочетоха и връчиха на кмета Димитър Николов писмо, в което се казва:
“Уважаеми г-н Николов,
Пишем Ви по повод писмо № 6700 131/09.04.2008 год. от Община – Бургас до всички директори на училища в общината, с цел предупреждаване на учениците за “най-основните и опасни религиозни секти”, от които се очаква активна дейност “чрез манипулации” по Великденските празници.
Въпреки че инициативата за религиозна просвета на младите хора, сама по себе си е добра и я приветстваме, искаме с настоящото си писмо да изразим тревогата и възмущението си от това, че в списъка на въпросните секти са включени “всички протестантски църкви в страната, известни като евангелски църкви”.
Цялото съдържание на писмото говори ясно, че неговите съставители нямат нужната компетентност, явно пренебрегват авторитета на Дирекция “Вероизповедания” към МС и разпалват враждебни обществени реакции към протестантските църкви, които имат 150 годишно присъствие в България и които са част от огромната общност евангелски християни в цяла Западна Европа, САЩ, Канада, Австралия и др.
Тъй като писмото бе интерпретирано от медиите като “Война на кмета срещу сектите”, включително и срещу протестантските (според същото писмо), логично е да запитаме г-н кмета и съветниците му: Как по-точно българските закони и обществен ред се нарушават от протестантските църкви тук, като не четат апокрифните книги на Православната Библия, не обожествяват светиите и не палят свещи, не празнуват Баба Марта, затова пък пеят популярни християнски песни, животът им е “подчинен основно на християнските канони” и извършват благотворителна социална дейност? И кой има интерес, ако съществуват изобщо, сигнали за хора с неприемливо поведение или психически заболявания, да прави от изключенията и личните драми генерални обобщения, хвърлящи петно върху доброто име, което се стараем да градим с години, като изграждаме християнски ценности у хората.
Това е тежък удар не само срещу общността от протестанти в Бургас, но и по принцип срещу демокрацията, правото на самоопределяне и свободата на съвестта, гарантирани от Българската конституция. Това е дискриминация на верска основа и директно настройване на учители и ученици към онази общност от млади хора, които посещават нашите църкви с родителите си.
Силно се надяваме Вие да осведомите съответните директори на училища за допуснатата грешка и да се опитате да намалите напрежението, като уведомите своите съветници и медиите, че не воювате и няма защо да воювате с нас, протестантските християни.”

 
Правата запазени ©. Bсяко цитиране на този материал,
в електронен или печатен вид, трябва да съдържа означение на авторството и
уеб сайта на изданието: Blagovremie.com.
 
[ Затвори прозореца ]