"Изкупувайте благовремието, защото дните са лоши" /Ефесяни 5:16/
Декември, 2018

 

 През ноември 1999 год. излиза първият брой на вестник "Благовремие". Началото е поставено в Бургас с подкрепата на пет местни евангелски църкви.

Шест месеца по-късно, "Благовремие" започва да излиза самостоятелно и се утвърждава като национален християнски надденоминационен вестник, с месечна периодика.

Въпреки, че формулата "надденоминационен" съдържа в себе си претенция за независимост, ние сме зависими от времето, в което Бог ни е поставил.

Да изкупува човек благоприятното време означава да използва всяка възможност, за да живее живот на святост, в който любовта, великодушието и мъдростта ще надделеят над жестокостта, омразата и насилието. Защото дните, в които живеем са лоши, а знанието, което Словото ни дава е, че Бог няма безконечно да проявява търпение към хората. С настъпването на последните времена, благодатното време ще свърши и възможностите за благовестие и служение на земята ще приключат завинаги. 

Целта на вестник "Благовремие" е максимално точно и актуално да отразява това днешно време в неговия библейски контекст. Разбира се, нашите читатели не бива да очакват, че всички текстове и авторски статии могат да се вписват в идеята за възможна единственост и безукорност. Материалите във вестника отразяват личните позиции на своите автори и независимо от възможните различия, те трябва да бъдат възприемани като предложение за размисъл и диалог.

През 2005 година вестникът започва да излиза и в Интерент.

От началото на 2010 година се прекратява издаването му на хартиен носител и усилията се насочват основно към електронния му формат.

От 2015 година, наред с авторските материали, изданията се оформят и като дайджест. 

   

                                                                Благовремие