"Изкупувайте благовремието, защото дните са лоши" /Ефесяни 5:16/
Ноември, 2018
Май, 2010

Настъпва приливът

 

“Тайните християни” трябва да излязат от укритията си и да кажат на всеки къде стоят те по въпросите на вярата

 

Клифорд ХИЛ

Преди година и половина, по време на спокойното ми, тихо време на молитва и вслушване, започнах да чувам думите “настъпва приливът”. Странно е, че във време, когато новините постоянно са лоши, може да дойде такова послание от Бога.

Лошите новини доминират и знаменията за Божие осъждение са над всичките народи. Няма място по света, което да не страда от някакви мащабни проблеми като войни, насилия, заплахи от тероризъм, икономически спад, племенни конфликти, наркотици, политическа корупция или морален и социален упадък. Някога псалмистът бе задал въпроса: Защо се разоряват народите? Отговорът беше много прост - защото се бунтуват срещу Бога.

Във Второзаконие 28-ма глава са изброени знаменията на Божието осъждение, предназначени за онези, които решително обръщат гръб на Словото Божие. Един от тези знаци е объркването сред лидерите на народите. Фактически, делата на ООН през последната година маркират едно извънредно ниво на объркване. Свидетели бяхме на невероятна обърканост в дните преди началото на войната срещу Ирак, а не по-малко и по проблемите на Израело-Палестинския конфликт, световния тероризъм и глобалния икономически спад. И това са само по-нашумелите. Съществуват и много други потенциални проблеми, като наркоманията, криминалните групировки, търговията с момичета и т.н.

Опасност

Независимо от всичките тези лоши новини, аз все пак вярвам, че Бог казва на християните, че приливът настъпва. Наистина, сред християните съществува песимизма, че нещата могат само да се влошават. Съществува чувството на безпомощност при настъплението на светското, дезинтеграцията в семейството и упадъка в моралните стандарти. В това се крие голяма опасност да не би да се откажем от борбата си за праведност.

Миналия месец разговарях с фермер, който беше ангажиран в сезона на агненето. Той ми говореше за проблема по загубването на малки агнета, които винаги намирали пролуки в загражденията и затова трудно можели да бъдат задържани в собственото им пасище. После ми разказа за случаите, когато големите овце се заплитали в храстите. Те се борели известно време, след което се предавали и просто чакали да умрат. Но той сподели също, че ако овчарят ги открие навреме и се насочи към тях, за да им помогне, когато го видят те скачали и почти винаги успявали да се освободят сами, преди той да стигне до тях. Дори не било необходимо той да им помага, достатъчно било присъствието му, за да ги активира към действие.

Това дойде за мен като слово от Господа. Имаше време в древната история на Израел, когато цялата страна беше залята от чужди нашественици и Бог изпрати вестител да каже на Гедеон да спаси нацията. Той се криеше във винената преса от страх от врага и след като протестира, че е никой и няма власт или влияние, за да поведе народа, на него му бе казано да върви в силата, която има. Бог вече му бе дал нужната дарба и присъствието Си, което бе достатъчно да осигури победата.

Тайните християни

Бог казва нещо на християните, които чувстват безсилие и безнадеждност. Той вече им е дал силата, която им е необходима. Има християни навсякъде – в правителствата, индустрията, търговията и във всички други сфери. Повечето от тях са като Никодим - тайни християни. Те вършат работата си праведно, но рядко говорят за вярата си, дори и с хората, с които са в близост.

А ако всички, които вярват, че Исус е единствения отговор на проблемите в света, са готови да използват силата, която имат, биха настъпили твърде много промени в рамките само на едно поколение. Това означава “тайните християни” да излязат от укритията си и да кажат на всеки къде стоят те по въпросите на вярата. За някои от тях това може да предизвика обиди, подигравки или различни други проблеми в работата, в семействата или общностите. Но Исус ни предупреди, че онези, които се срамуват от Него в този живот, няма да са Негови във вечността.

От друга страна, аз вярвам, че много християни биха се изненадали от позитивния ответ на откритото им, простичко и откровено изявяване на вярата и убеждението им, че Исус е отговорът на всичките ни проблеми. Навсякъде около нас виждаме мъже, жени, младежи и дори деца с многообразни личностни проблеми: разрушени отношения, конфликти, домашно насилие, затъване в дългове, безработица, икономически сътресения, наркотици, страх от тероризъм…
Но независимо от всичките притеснения, аз все пак съм убеден, че Бог ни предоставя невероятната възможност да отнесем добрите новини във време, когато целият свят е пропит от лоши известия. Именно днес е времето, когато Благовестието би могло да повлияе на народите и да обърне хода на историята. Бог казва, че поставя пред нас отворена врата и аз вярвам в това слово. Убеден съм, че това е известието за християните по целия свят. Вярвам, че Бог ни призовава да се разбудим от дрямката, апатията и чувството на безсилие и да се обединим в ново единство.

Отърсете се от страха

Ако сме готови да отхвърлим миналото и да осъзнаем възможността, която ни е предоставена, ако се отърсим от задръжките и страха, и с упование започнем да достигаме хората около нас с добрите новини на Господа Исуса Христа, тогава ние много скоро ще видим белезите на настъпващия прилив. Хората копнеят не само за добри новини, но за любов и сигурност в личните си отношения.

За да стане това се нуждаем от нова нагласа в църквата, която да разчупи силите, изсмукващи нашата енергия и подценяващи твърдостта на вярата ни в Бог. Трябва да се обърнем към Господа с простичко упование, знаейки, че само Той е способен да промени нещата. Господ ни призовава в едно ново посвещение на любов един към друг. Дошъл е часът да се разбудим, защото спасението ни днес е по-близко, отколкото в деня, когато повярвахме за пръв път. “Нощта премина, а денят наближи; и тъй нека отхвърлим делата на тъмнината, и да се облечем в оръжието на светлината.” /Римляни 13:12/