"Изкупувайте благовремието, защото дните са лоши" /Ефесяни 5:16/
Декември, 2018
Март, 2016

Пречки за изцеление

 

 

П-р Пламен ПЕТРОВ

Един прекрасен стих има в Библията, който се намира в книгата Исая: „Затова Моят народ ще бъде закаран в плен” /Исая 5:13 /, казва Господ. Но забележете, че това не са езичниците, а става въпрос за Божия народ. Учудващото е, че Божият народ може да живее в робство, противно на очакванията на повечето християни, че Божиите хора не могат да бъдат в робство. Този стих показва обаче, че могат и тук се дава причината. Знаете, че никакво проклятие не идва без причина. Причината, която тук е изтъкната е: „защото нямат знание”

Липсата на знание вкарва или държи Божиите хора в робство. Говоря за духовно знание, за познаване на Божието слово, за Божията воля, за богопознание. Липсата на всичко това държи хората в робство, което освен това е придружено с глад и жажда: "Затова Моят народ ще бъде закаран в плен, защото нямат знание; и почтените им мъже умират от глад, и множеството им съхне от жажда."/Исаия 5:13/

Успехът на дявола в живота ни зависи от нашето невежество. То дава възможност на сатана да държи хората в робство. Така че, за нас е много важно да имаме знание. Духът на истината е Святия Дух, духът на заблудата е духът на Антихриста. Заблудата не е невинно нещо, заблудата е страшно нещо. Защото заблудата държи хората в робство, поради нямане на знание и разбиране на Божиите пътища. И това е повсеместно, дори в църквите.

В Марк първа глава, Исус влиза в синагогата, проповядва словото и вижда човек с нечист дух. Колко пъти това се повтаря в писанията? Защо в синагогата, където би трябвало да намерим присъствието на Господа, намираме присъствието на този, който не трябва да бъде там? Поради невежеството позволяваме на врага да ни вкарва в робство. Защото неговият начин да владее над човека не е толкова силата, с нея той може да владее над невярващите. Обаче над нас той владее със заблуда, с измама, с лъжа. Затова имаме нужда от истината на Божието слово и от истината на Святия Дух.

Когато говорим за изцеление, една от причините за това е липсата на знание върху Божието слово. Има хора с богато интелектуално знание, които четат и Библията, но нямат просветление от Святия Дух и не могат да видят, че в изкуплението е включено изцелението. Как да получат изцеление при това положение? За хора, които нямат духовно знание върху Словото, това може да се яви като преграда.

Божието слово е на първо място. Не хвалението, то е помощно служение. Макар че на някои места днес хвалението се е превърнало в номер едно, защото привлича най-много хората. Защо ги привлича? Защото прилича на концерт. Истината е, че Исус не се е разхождал нито с китара, нито с музиканти и въпреки всичко са се случвали неща. А днес е пълно с музиканти, китари, инструменти, обаче не виждаме действието на Божия Дух. Бог не е зависим нито от музикални инструменти, нито от хвалители, макар че те могат да бъдат използвани от Него. Но най-важното служение и в Стария, и в Новия Завет, това е служението на Божието слово. То трябва да се проповядва и поучава, а когато Бог даде, да се пророкува. Това е, което трябва да се знае. Така че, първото препятствие е 

липсата на знание

Незнанието ограничава вярата. Човек не може да вярва повече от това, което знае. Когато той има съмнение, той не вярва. А молитвата на вяра изцелява страдалеца. След като човекът няма вяра, какво трябва да направим? Трябва да го научим на Божиите пътища, за да може да разбере каква е Божията воля. След като я разбере, тогава той може да я повярва. Има неправилно напластено поучение в главите на хората.

Наскоро поучавах за изцеление и говорех между другото за тръна на Павел. Много се е изписало и изговорило, че този трън на Павел е болест. Но в писанията не се казва, че става въпрос за  болест, а за гонения. Това може да се види във 2 Коринтяни 12 глава, където никъде не е използвана думата болест, а гонения. Това е бил тръна на Павел. Обаче хората, като не изследват писанията, си правят доктрини, които на тях им харесват, спрямо своите слабости.
В този смисъл много е важно с искрено и отворено сърце да погледнем истините на Божието слово и да се премахне тази първа пречка на незнание.

Незнанието не е аргумент. Да кажеш „не знам”, не означава че си невинен. Да, действително, по-добре си от този, който знае и нарушава, но въпреки всичко ще бъдеш бит и ще страдаш. Затова ни е нужно пророческо откровение върху писанията, откровение за Божията воля, защото добрият Бог не може да реализира това което иска в нашия живот, ако ние Му пречим с нашето неразбиране и незнание. Нашето незнание се явява пречка за Божията воля и действие. Затова изнасяме поучение върху Божието слово, за да може всеки един да осъзнае каква е Божията воля и да има „тиха увереност

Втората пречка е

неверието

Трябва да имаме пред вид, че без вяра не може да се угоди на Бога (Евр.11:6). Просто не може. Без кръста на Христос, не можем да получим нищо, включително изцелението. В Неговите рани ние се изцелихме. Това е факт. Прощението на греховете ни е там, чрез Неговата кръв – отново на кръста. Така че винаги трябва да минаваме през кръста за всяко едно нещо. Павел казва: „Като дойдох при вас бях решил всичко друго да оставя, само за Христос да проповядвам, и то Него разпнат.”

В повечето църкви по света се проповядва за какво ли не. Всяко едно от тези неща може да е добро – например просперитета. Просперитетът е нещо, което Бог е предвидил за Своите деца. Обаче той пак се получава чрез кръста. И ако погледне някой ще го намери във 2 Коринтяни 8:9: „Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че богат като бе за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия.”
Защото Христос понесе всичко негативно върху Себе Си, за да можем ние напълно да влезем в този просперитет, в пълното снабдяване на Бога във всяко отношение. Но просперитетът не е центъра. Просперитетът е резултатът. Трябва да се мине през центъра, а центърът е кръстът.

А какво представлява кръстът? Той представлява мястото, където човешката и Божията воля се срещат. Т.е. кръстът представлява това, което Христос направи за нас и на второ място нашата собствена смърт – смъртта на егото, на плътта, за да можем да живеем за Бога.

Господ не води грешниците на църква, за да ги научи на нещо. Грешникът не може да се научи. Грешника и бунтовника, Бог не е предвидил да го научи. Той е предвидил да го екзекутира. Тази екзекуция е станала на кръста - чрез смъртта на Христос, ние сме умрели към греха. А когато умреш, ти възкръсваш и ставаш ново създание в Христа Исуса. От тук нататък започва твоят нов живот в Духа. Защото, преди това може да си бил много интелигентен, дори да си познавал Библията, но това е било интелектуално знание. А ние трябва да влезем в духовното знание. А това само новото създание може да го има. Не може плътски грешен човек да го има.
Човешката правда е като мръсна дрипа в очите на Бога. Тя не може да спаси човека. Христовата правда го спасява. Човекът трябва да се смири, да се покае, да повярва в евангелието.

Какво трябва да се повярва? Ето какво: Девица зачна и роди син, Неговото име е Исус. Святият Дух осени Мария и тя роди син. Той не е син на Йосиф, Той е Син на Бог Отец. Божият Син стана човешки Син, понеже се роди чрез жена. Но пак е Божий Син, защото Баща Му е Бог Отец. Живя безгрешен живот, умря на кръста за нашите грехове (Той умря в тялото си на кръста), беше погребан и на третия ден възкръсна, сега е жив и ще дойде отново да съди живите и мъртвите. Това е евангелието накратко.

Знаете ли колко християни не вярват, че в Неговите рани са изцелени? Те вярват, че само греховете им са понесени. Такава вяра е непълна и не е чудно, защо страдат. Поради тяхното невежество и неверие. Защото приятели, важното е какво вярваш в сърцето си. Ако вярваш в сърцето си и изповядаш с устата си, ще стане.

Така че, неверието не е невинно нещо. Бог не може да търпи неверието. Неверието е грях и то основен грях, защото поради неверието идват всякакви извращения и други грехове. Хомосексуализъм, блудства, прелюбодейства – те не са корен. Коренът е неверието. Така че трябва да се удари в корена. Неверието трябва да се отхвърли.

В Марк 16:17 Исус казва: „И тия знамения ще придружават повярвалите.” Това са признаци за вяра. И продължава: „в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват.” Колко са вярващите, които могат да бъдат преценени по тези признаци, кой гони бесове, кой говори на езици, кой полага ръце за изцеление? Не само църкви, цели деноминации изобщо не влизат в тази категория, която Исус поставя.

Няма значение кой си и какъв си. След като си вярващ можеш да го правиш. Аз защо го правя, приятели? Защото съм вярващ. Затова гоня бесове, говоря на езици, полагам ръце на болните и те получават изцеление. Ей така, простичко и ясно, поради вяра! Неверието е грях.

Затова Исус, когато отиде в родния си град, не можа почти никакво велико дело да извърши на това място, поради тяхното неверие. И това е Божият Син – не можа да помогне и да извърши чудеса, поради тяхното неверие. Виждате каква е съпротивата. Това не е невинна работа. Господ не гледа на неверието с леко око.

Третата пречка се нарича

липса на покаяние

Независимо дали сме християни или не, има едно генерално, основно покаяние, с което се покайва човек, когато повярва в Исус Христос. Но след това периодично също има нужда от покаяние. Който се е окъпал, е чист, но има нужда да си умива нозете, щом ходи по пътищата на този свят. Това е нещото, което има предвид Исус, като казва да си мием нозете. Не физическото, а духовното измиване на нозете, това е важното.

В 1 Йоан 1:9 се казва: „Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.”

Има нужда грехът да се изповяда. Искам да ви успокоя, че ако изповядате най-страшните грехове, няма да уплашите Господа, Той вече знае за тях. Той е наясно с греховете на целия свят. Знае какво се върши и знае какво сте вършили вие. Всичко го има записано. Но то е записано до момента, докато се покаем и след това Той го изтрива. И казва: „Греховете ти няма да помня вече.”

Не само е препоръчително за нашето здраве, а изключително необходимо е да получим духовно изцеление, защото: „Ако изповядаме греховете си и ги оставим, ще намерим милост.” /1 Йоан 1:9/

Ако означава, че има две възможности: Едната възможност е да изповядаш греховете си и Той да ти ги прости. Другата възможност е да не си изповядаш греховете и Той да не ти ги прости. Това говори този стих. Това е заключението. Ето и още едно потвърждение: „Иди кажи на тия люде: С уши ще чуете и никак няма да схванете; И с очи ще видите, но никак няма да разберете. Защото затлъстя сърцето на тия люде, и ушите им натегнаха, очите им се затвореха, да не би да гледат с очите си, и да разберат със сърцето си, и да сe обърнат (покаяние) та да ги изцеля.” /Деяния на апостолите 28:26-28/

Да се обърнат, значи да се покаят. Виждате, че покаянието е свързано с изцелението. Трябва да се има предвид, че това е първоначалната причина на болестите, на смъртта и греха. Имаше ли болести в Едемската градина? Не - смъртта и болестите влязоха след греха. Това е първоначалната причина – липсата на покаяние може да бъде причина за липсата на изцеление.

Това не значи да се упрекваме един друг за болестите, а да премахнем пречките, за да може Бог да действа. Защото: „Слънцето на правдата изгрява с изцеление в крилата Си.”
Слънцето на правдата – Исус Христос, носи правда вместо грях, и тогава идва изцеление в лъчите. Така че първо идва правда, после идва изцеление, приятели. Те са много свързани - правда и изцеление вървят ръка за ръка. Не можете да си представите в духовния свят какво става. Режат се причини, проклятия се разкъсват, демони губят законовата си основа да стоят у нас, бъдещи евентуални болести няма да дойдат поради това, което правим, когато се молим. Затова: „Не бой се, само вярвай!” Бог казва: „Греховете ви ще простя и няма да ги помня вече.”

Следващото нещо, на което трябва да обърнем внимание, се нарича

непростителност

„И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, Който е на небесата вашитe прегрешения. Но ако вие не прощавате, то нито Отец ви, Който е на небесата, ще ви прости съгрешенията.” /Марк 11:25-26/ Ето една проста сделка, която Бог предлага. Той казва така: ти държиш в ръцете си един лист със задълженията, които има някой към тебе. Той ти е направил нещо, той те е наранил, той те е огорчил, той е направил някакво много голямо зло спрямо тебе. И под формата на числа и пари, ако трябва да го изразим, представи си че той ти е нанесъл поражение, което е например в рамките на 1000 лв.

Обаче в същото време ти си задлъжнял към Господа в порядъка на 1 милиард лева. И Господ казва: правим с тебе една сделка. Ако държиш листа и Аз го държа. Ако го скъсаш и Аз го късам. Обаче решението е твое.

Преди всичко обаче, аз говоря за духовни неща, за които Господ казва: Ако ти простиш и Аз ще ти простя. Ако не простиш, няма да ти простя. Е, приятели, всички ние се нуждаем Господ да ни прости. Всеки има нужда да му бъде простено. Нека да пуснем, нека да бъдем щедри, нека да отворим сърцата си.

И не само това. Никой не може да бъде съден едновременно от човек и от Бога. Ако ти съдиш човека, Бог няма да го съди. Ако ти оставиш човека на Господа, Той ще го съди. С една дума ти определяш кой ще бъде съдията на този човек. Когато оставиш човека в Божията ръка, ще освободиш сърцето си. Бог е справедливия съдия. Той е Този, Който съди, не сме ние. 

Писано е още: „Не отговаряйте на злото със зло, а побеждавайте злото чрез доброто.” Така че трябва да отхвърлим непростителността. Сега е моментът. Това нещо трябва да стане с решение. Някои не могат да го направят, но това е Божията воля – да прощаваме на всички.

Знаем, че: „Никакво проклятие не идва без причина.” Има хора, при които духът на непростителност им докарва рак или артрит, или друга нелечима болест. Огорчение и непростителност - няма полза от това. Оставяме го в името на Исус, прощаваме и искаме Бог да ни прости. В Библията се казва: „Благославяйте тези, които ви гонят, молете се за тези, които ви вършат зло.” Така че, нека да го направим.

Следващата много важна пречка е

окултизъм и идолопоклонство

„Да не се кланяш на техните богове, нито да им служиш, нито да вършиш според делата им; а да ги събаряш съвсем и да изпотрошиш стълбовете им. Но да служиш на Господа вашия Бог, и Той ще благославя хляба ти и водата ти; и Аз ще отмахвам всяка болест помежду ви. Не ще има пометкиня или бездетна в земята ти, числото на дните ти ще направя пълно.” /Изход 23-25/

Забележете, тук се говори за идолопоклонство и окултизъм, които се явяват много голяма причина за проклятие в живота на хората. В Изход 29 глава, се казва да не си правиш никакви образи и да не им се кланяш, защото, който прави това докарва проклятие върху три до четири поколения от потомството си.

Нямам намерение да конфронтирам никого, обаче трябва да споменем, че един от тези идоли са иконите. Хора, които се кланят пред иконите има опасност да нарушат тази заповед. Въпросът е, че няма смисъл, защото в Йоан 4:23,24 се казва: „Но иде час и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му. Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят.”

Хората се занимават с най-различни видове окултизъм – викат духове на мъртви хора, вярват в зодии, ходят по врачки, гледачки и екстрасенси, увличат се по най-различни учения. Всички те са окултни практики, които Господ не благоволява да вършим.

И тогава казва Господ: „Но да служиш на Господа вашия Бог, и Той ще благославя хляба ти и водата ти”/ Изход 23:24/Резултатът от благословенията на хляба и водата е здраве. Нещо повече, Бог казва, че не само ще ни даде здраве, но ще отмахва болестите и няма да има безплодие: "Аз ще отмахвам всяка болест помежду ви, не ще има пометкиня или бездетна в земята ти" /Изход 23:24-25/ 

Виждате, че спонтанните аборти и безплодието, според това, което четем в този стих, са причинени от идолопоклонство или окултизъм. Може би някъде там в родовете, а може би в твоето семейство. И после: „числото на дните ти ще направя пълно.” Което означава, че ако човек е идолопоклонник или окултист може числото на дните му да не бъде пълно. И причината е, че се е отворила врата на крадеца, който идва „да открадне, да убие и да разруши”, да съкрати числото на дните, поради греховете, най важните – идолопоклонство и окултизъм.

Всеки мисли, че разбира тази дума, но не е лошо да понаучите какво значи окултизъм. Това включва много неща, защото дяволът е направил така, че с годините те променят имената си, но си остават същите. Той създава уж нови учения, но те са всъщност старите учения на нов глас. Старите окултни практики на нов глас в днешно време, така че да станат по-достъпни. Може да бъдат представени по някакъв научен начин като Ню Ейдж например, но те са си същите неща.

Както престъпниците – променят си самоличността, правят си пластични операции, вадят си нови паспорти, но са си същите престъпници. Така че, окултизмът и идолопоклонството са пречка за получаване на изцеление.

В Деяния на апостолите, 19-та глава хората се покайваха и изказваха делата си: „Мнозина още и от тия, които правеха магии, донасяха книгите си и ги изгаряха пред всичките; и пресметнаха цената им, намериха, че бе петнадесет хиляди сребърници.” Ние също трябва да правим това. Ако имаме в дома си такива предмети, трябва да ги изгорим. Аз не искам да ставаме фанатици, но искам да бъдем внимателни. Да очистваме себе си и дома си от такива неща. Има предмети, които влизат в домовете ни, трябва да внимаваме какво купуваме. Защото предметите могат да се натоварят с духовна информация. Например, дрехите на Павел изцеляваха болните. Това означава, че има помазание върху тези дрехи – да се изцеляват болните и да се гонят демони.

Юда пък казва в своето послание: „Гнусете се дори от осквернената от плътта дреха.” Значи тази дреха е била осквернена, има някаква духовна информация върху нея. Ние може да не я виждаме, но има нещо. Върху предмети може да е изговорено слово и това слово може да носи определена сила. Особено, ако предметите имат определена форма, например змия или други подобни неща, като сатанински знаци – петолъчки, обърнати отгоре надолу, козли и да не изброявам всичките неща, които могат да бъдат. Просто казвам да бъдете внимателни. Не подценявайте нито дявола, нито неговите слуги. Те не са за подценяване. 

И днес Божият народ губи битки, защото се е хванал с едната ръка за Бога а с другата ръка извършва окултни практики. И се чудим, защо хората живеят в поражение. Това е окултизъм, това не са невинни работи. Не става въпрос да влизаме във фанатизъм, но има неща, които носят информация. Внимавайте и с пръстените. Пръстенът има кръгла форма и е образ на вечност, образ на сключване на завет, вечен завет.

Небогоугодните договори

са последното, за което ще говоря. Отново в Изход 23:32 четем: „Да не сключваш завет с тях, нито с боговете им.”
Внимавайте какви договори сключвате! Договорът е завет. С кого сключваш договор? Библията казва, че нямаме право да сключваме договор за женитба с невярващ човек, независимо какво си мислим. Ако е невярващ, нямаш право да сключваш договор с този човек. Това е Божието слово.
Другото е – не се впрягайте несходно с невярващите. Внимавайте с кого сключвате договор за бизнес, да не си навлечете беля. Проучвайте нещата. Защото, ако един път сключиш договор, след това трябва да го изпълняваш.

Какви договори са сключени в рода? Да внимаваме с какво се обвързваме или на какво се обричаме, обреци да не правим. Ако правиш обреци бъди сигурен, че ще ги изпълняваш. Защото който направи обрек и го изпълни, има голяма награда. Който направи обрек и не го изпълни, има голямо наказание. Затова казва словото: „По-добре не се обричай, ако не можеш да го изпълниш.”
Така че по принцип внимавайте с кого сключвате завети и договори. Днес е много популярен бизнесът, хубаво е хората да правят бизнес. Обаче някои хора се провалиха, дори има опасност да отпаднат от вярата. Вижте какво се казва в 
Исаия 30:1: „Горко на непокорните чада (чада, но непокорни), които се съветват, но не с Мен, и сключват договори, но не чрез Моя Дух, та прибавят грях на грях”

„Отричам се Господи също от всеки заветен договор, който не съм сключил чрез Теб в моя живот, а също и който моите предци са сключили по майчина и по бащина линия назад чак до Адам. Нека всички тези завети и договори да бъдат разрушени в името на Господа Исуса Христа. Аз съм сключил завет с Тебе Всемогъщи Боже чрез кръвта на Господа Исуса Христа и развързвам себе си от всякакъв нечестив и небогоугоден договор, от всеки окултизъм и от всяко идолопоклонство и потомството си. Боже, всички предмети, свързани с окултизъм и идолопоклонство аз ще изхвърля и ще изгоря. В името на Исус покажи ми, научи ме, и аз Ти благодаря. И сега Боже, аз се моля да разрушиш всяко проклятие върху живота ми, да разрушиш всяка нечестива връзка и нека всеки нечист дух на болест, на немощ да напусне тялото ми, да напусне цялото ми същество в името на Исуса. И нека всяка болест да се махне от мен. Аз се отричам от болестите, от немощите в името на Исус и приемам изцелението, което Исус снабди за мен на кръста и за моето семейство. Дух на болест и немощ, дух на смърт, напусни дома ми в името на Исус Христос! И нека живот, благословение, изцеление, здраве, свобода да бъде в мен и в моя дом в името на Исус Христос. Амин. Благодаря Ти Господи.”
Никакво оръжие, скроено против тебе не ще успее. И ти ще победиш всеки език, който се повдигне на съд срещу тебе. Това е наследството на слугите Господни, и правдата им е от Мене, казва Господа.”/ Исаия 54:17/