"Изкупувайте благовремието, защото дните са лоши" /Ефесяни 5:16/
Ноември, 2018
Май, 2012

 Учени разчетоха "знакът на Йона"

Има ново доказателство за християнския характер на открития гроб от времето на Исус Христос в Израел: "знакът на Йона", открит в него се оказа не само рисунка, но и надпис

 

В Израел продължава развитието на археологическата история с откритото погребение на един от първите християни в Юдея. Въпреки протестите на различни религиозни групи, историците откриха още едно – ако не окончателно, то доста убедително – потвърждение на тяхната хипотеза.

Нека припомним, че на 28 февруари археолози от Университета в Северна Каролина обявиха за странна находка: с помощта на робот те проникнаха в една от запечатаните гробници, открити в предградие на Йерусалим, датирани от І век и сред останалите предмети заснеха и осуарий (съд за съхранение на кости) със странен и дори невъзможен за това време надпис. Всъщност надписът от четири реда не бил неочакван: в него се съдържала молба към бога, мъртвият да възкръсне. По странна била схематичната рисунка на голяма риба, държаща човек в устата си.

Това несъмнено бил "знакът на Йона", библейския пророк, който прекарал три дни в утробата на кита. Смята се, че този знак бил символ на възкресението на Христос за първите християни в Йерусалим. Цялата работа е там, че според юдейските закони от това време било строго забранено да се изобразяват хора и животни.

Интересът към осуария бе подгрят и от още едно обстоятелство: през 1980 година близо до тази гробница бе открито друго погребение и на един от осуариите, намерени там имаше зле запазен надпис, който при желание може да се прочете като "Иисус, син на Йосиф". Това е много странно и спорно погребение, особено ако се съберат и останалите надписи, открити върху намерените там осуарии – "Мариам (Mariamene)", "Йосиф (Yose)" и "Юда, син на Иисус".

Продължавайки да изучават снимките на тайнствения надпис, изследователите открили, че някои линии от рисунъка наподобяват букви от еврейската азбука. Тогава те се обърнали за консултация към Джеймс Карлсуорт от теологическата семинария в Принстън, директор на принстънския проект "Свитъците от Мъртво море", признат експерт по еврейските текстове от този период. След като внимателно разгледал рисунката, Карлсуорт ахнал: и рибата, и човекът, когото тя държи в уста, се оказали хитро съставени от четири букви от еврейската азбука, с които са изписани свитъците от Кумран.

Четирите букви били Йод, Вав, Нун и Хей, и ако се четат отдясно наляво, те образуват думата YONH или YONAH, тоест Йона.

Няма съмнение, че това не е случайна драсканица – всяка от буквите с височина 4 см е и дълбоко гравирана и има твърде сложен рисунък. За да изключи съмненията в смисъла на рисунката, Карлсуорт поканил и други експерти; двама от тях вече казали мнението си. Робърт Дойч, израелски специалист по епиграфика, потвърди, че там е изписана думата "Йона". Хагаи Мисгав, професор от Еврейския университет в Йерусалим, потвърди, че това действително са букви, но, според него, те съставят не думата "YONAH", а "ZOLAH". Останалите експерти все още не са дали своето мнение.
При всички случаи откритието е много сериозно потвърждение на това, че въпросното погребение е на един от първите християни в Юдея, възможно е даже на съвременник на Христос, а също така и за това, че първите християни свято са вярвали, че Иисус е възкръснал след смъртта си.

Източник: www.znania