Политика за поверителност

Станислав Димитров / юли, 30 2023 / Здравна информация

Въведение

Уебсайтът "Благо Време за Здраве" се ангажира да защитава конфиденциалността и сигурността на личните данни на посетителите си. Настоящата Политика за поверителност обяснява как и защо събираме вашите лични данни, как ги използваме и какви са вашия контрол върху тях. Приемайки нашите Условия за ползване, вие изразявате своето съгласие с тази Политика за поверителност. Политиката за поверителност се прилага всеки път, когато достъпвате съдържанието на нашия сайт, затова е важно да се запознаете детайлно с нея.

Събиране на лични данни

Събираме лични информации, които ни предоставяте доброволно чрез различни форми на сайта, като например абонамент за бюлетин, запитвания за контакт и други. Включени са данни като име, имейл адрес, телефонен номер и каквато и да е друга информация, която решите да споделите с нас.

Използване на лични данни

Използваме събраните лични данни за целите, за които сте ни ги предоставили: за подобряване на нашите услуги, информиране относно новини и статии, свързани с здравето, и за отговори на вашите запитвания. Всички лични данни се обработват в строго съответствие със законовите изисквания и се съхраняват безопасно.

Права на субектите на данните

Вие имате правото да искате достъп до вашите лични данни, корекция или изтриване на тези данни, както и правото да възразите срещу обработката им. Ако имате въпроси относно начина, по който се справяме с вашите лични данни, или искате да упражните някое от правата си, моля свържете се с нас на [email protected].

Сигурност на данните

Предприемаме всички разумни мерки за защита на вашите лични данни от неразрешен достъп, промяна, разкриване или унищожение. Имаме въведени подходящи технически и организационни процедури за осигуряване на високо ниво на сигурност.

Контактна информация на собственика

Име на собственика: Драгомир Георгиев
Пощенски адрес: ул. "Васил Левски" 2700, център, 2700 Благоевград, България
Имейл адрес: [email protected]