Политика за Поверителност и GDPR

Георги Димитров / юли, 30 2023 / Политика за поверителност

Въведение

Настоящата Политика за Поверителност и защита на личните данни ('Политиката') урежда начина, по който уебсайтът 'Благо Време за Здраве' собственост на Драгомир Георгиев, обработва и защитава личните данни на своите потребители. Спазването на Регламента за защита на личните данни (GDPR) е от основно значение за нас. Целим да предоставим ясна и прозрачна информация относно обработката на лични данни и правата, които имате във връзка с тях. В този документ са описани методите и целите за събиране на информация, както и мерките за сигурност, които прилагаме, за да пазим вашата информация.

Събиране и използване на лични данни

В рамките на уебсайта 'Благо Време за Здраве' могат да бъдат събирани лични данни при различни обстоятелства, включително но не само: при абониране за нашия бюлетин, попълване на формуляри за контакт и при участие в онлайн анкети. Личните данни, които можем да съберем, включват име, имейл адрес, телефонен номер и друга информация, която доброволно предоставяте. Тези данни се използват с цел подобряване на нашите услуги, комуникация с вас и изпращане на информация, която може да се окаже полезна за вашето здраве и благосъстояние.

Съхранение и защита на личните данни

Личните данни се съхраняват в електронна форма и са защитени с подходящи технически и организационни мерки, за да предотвратим неоторизиран достъп или злоупотреба с тях. Съхранението на данни се осъществява на защитени сървъри, а достъпът до тях е строго ограничен до лица, които имат нужните права и обучение. Всички данни се обработват в съответствие с приложимото законодателство и регламенти, включително GDPR.

Права на субектите на данни

Съгласно GDPR вие имате редица права по отношение на вашите лични данни, сред които правото на достъп, правото на корекция, правото на изтриване, правото на ограничаване на обработката, правото на преносимост на данните и правото на възражение. Вие имате право да поискате информация относно данните, които обработваме за вас, да искате корекция, ако те са неточни, както и да поискате да бъдат изтрити, ако няма законово основание за тяхното съхранение. За упражняване на своите права можете да се свържете с нас чрез имейл на адрес [email protected].

Изменение на политиката

Настоящата Политика за Поверителност може да бъде обновявана и променяна с цел отговаряне на нововъведенията в законодателството и в практиките за защита на личните данни. Уведомяваме своите потребители при всяко такова изменение и предоставяме възможност да се запознаят с промените. Смята се, че редовните посетители на уебсайта са информирани и съгласни с всяка промяна, стига да продължават да използват сайта и неговите услуги.

Контактна информация

За въпроси или притеснения, свързани с нашата Политика за Поверителност и обработка на лични данни, моля, не се колебайте да се свържете с нас. Свържете се директно с г-н Драгомир Георгиев на адрес: ул. 'Васил Левски' 2700, център, 2700 Благоевград, България или чрез имейл на [email protected]. Ще отговорим на всяко ваше запитване в максимално кратки срокове и ще оказваме съдействие при упражняване на вашите права свързани с личните данни.